Kansallinen tutkimusyhteistyö

Osana vuonna 2013 hyväksyttyä valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta (valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013) linjattiin, että yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulee perustua tutkittuun tietoon.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa vuosittain päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman, joka on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyönä. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevien selvitys- ja tutkimushankkeiden rahoitukseen on ollut käytettävissä erillinen määräraha vuodesta 2014 alkaen.

Tieto käyttöön

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Sen tehtävänä on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Rahoitettavia tutkimushankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä tieteellistä laatua. Tutkimusohjelmien pääteemat valitsee vuosittain valtioneuvosto.

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Muualla verkossa

Suomen Akatemia

Business Finland

Lisätietoja

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162126   Sähköpostiosoite: