Suot ja turvemaat

Soiden ja turvemaiden vastuullisen käytön ja suojelun edistäminen

Valtioneuvoston hyväksyi periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.2012. Periaatepäätöksessä linjataan soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä sekä suojelua Suomessa.

Soita ja turvemaita on Suomessa yhteensä 9,3 miljoonaa hehtaaria eli kolmannes maapinta-alasta. Soista noin puolet on ojitettu metsätalouskäyttöön, noin 250 000 hehtaaria viljelykäytössä ja aktiivisessa turvetuotannossa noin 60 000 hehtaaria. Nykyisestä suoalasta on suojeltu 1,2 miljoonaa hehtaaria eli noin 13 prosenttia. Turve kattaa Suomen energiahuollosta noin 7 prosenttia.

Liitteet

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.2012
Valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanon seuranta 2014
Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi

Suostrategia liitteet 2012

Muualla verkossa

Suot ja ilmasto (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162270