Yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen valmistelu seuraavalle rahoituskaudelle 

Yhteinen maatalouspolitiikka on käynyt läpi useita uudistuksia. Seuraavan uudistuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä. 

Politiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut neljä työryhmää valmistelemaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) kansallista strategista suunnitelmaa (CAP-suunnitelma) EU:n asettamien tavoitteiden pohjalta. Työssä tullaan kuulemaan laajasti eri sidosryhmiä. Ahvenanmaata koskevia kysymyksiä tullaan käsittelemään erillisessä työryhmässä.

CAP-suunnitelma kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. CAP-suunnitelman sisällöstä päättää Suomessa valtioneuvosto ja EU:ssa Suomen suunnitelman hyväksyy komissio. CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Työryhmät valmistelevat CAP-suunnitelmaa varten esityksiä maataloustuotannon, markkinoiden ja maaseudun kehittämistoimenpiteistä sekä näiden toimenpiteiden hallinnoinnista. Työryhmien esityksiä käsitellään maa- ja metsätalousministerin johtamassa CAP27-strategiaryhmässä.

Ministeriön tavoitteena on sidosryhmien laaja osallistaminen. Työryhmien kokousten lisäksi sidosryhmille järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joista saadaan aineksia valmisteluun.

CAP27:n valmistelu.

 

Lisätietoja

Kari Valonen, maatalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162047  


Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto Maatalous- ja kalastusneuvosto  0295162013