Kiertotalous - ruokajärjestelmä osana kiertotaloutta

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut” -osion yhtenä kärkihankkeena on ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon”, jossa todetaan:

”Hyödynnetään kiertotalouden kasvavia mahdollisuuksia. Panostetaan parhaaseen vaikuttavuuteen. Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi toimitaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden ja humuksen määrää vähennetään ja samalla lisätään maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta.”

Tätä kärkihanketta edistämään tarvitaan tutkimusta, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat maa- ja elintarviketaloudenravinnevirrat ja -vuodot ja niiden taloudellinen merkitys? Mitä uusia keinoja tarvitaan ravinnekierrätyksen tehostamiseksi, kun biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle kielletään vuoteen 2016 mennessä?
  • Mitä sektorirajoja ja/tai tuotantorajoja ylittävää yhteistyötä tarvitaan, jotta syntyisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia?
  • Mitkä ovat mahdollisuudet orgaanisten sivuvirtojen tehokkaaseen kestävään yhteisprosessointiin muiden massojen kanssa? Kierrätysravinteiden käytettävyys ja turvallisuus.
  • Mitä uusia teknologisia ratkaisuja on olemassa kiertotalouden edistämiseksi?
  • Elintarviketalouden yhteistyön edistäminen kiertotalouden keinoin?

Käynnissä olevat hankkeet

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi