Tehtävät ja tavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö turvaakotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luomme edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Turvaamme

 • ruuan alkutuotannon ja jalostuksen Suomessa
 • elintarvikkeiden turvallisuuden, hyvän kuluttajasuojan ja eläinten hyvinvoinnin korkean tason
 • peltojen, metsien ja vesien sekä kala- ja riistakantojen käytön kestävyyden siten, että myös tulevat sukupolvet voivat niistä nauttia

Luomme edellytyksiä

 • uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle biotaloudelle
 • maatalouden kehittymiselle
 • luonnon virkistyskäytölle
 • yrittämiselle
 • maaseudun hyvinvoinnille

Lisäämme hyvinvointia edistämällä

 • innovaatioita
 • osaamista
 • kulttuuria ja elämyksiä, jotka rakentuvat uusiutuvien luonnonvarojen sekä puhtaan ja monimuotoisen luonnon varaan
 • riskienhallintaa

Tavoitteemme on, että

 • Suomi hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ja kilpailukykyisesti kansainvälisenä edelläkävijänä
 • suomalainen ruokaketju on kilpailukykyinen, vastaa kuluttajien tarpeisiin sekä toimii kansallisesti ja globaalisti vastuullisesti
 • elintarviketurvallisuus on Suomessa maailman huippuluokkaa

Katso myös

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategia