Tavoitteena uusiutuva Suomi - mahdollisuuksien maailma

Monet nyt itsestään selvinä pitämämme asiat ovat ainutlaatuisia. Puhdas ruoka ja vesi ovat tulevaisuudessa elintärkeintä pääomaa kaikille kansalaisille ja koko maailmalle, samoin uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö kaikissa muodoissaan.

Me maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla rakennamme uusiutuvaa Suomea – uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää. Uskomme uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja ruuantuotannon uusiin mahdollisuuksiin. Vastuullinen ruokajärjestelmä, kestävä bio- ja kiertotalous sekä luotettavat tietovarannot ovat tärkeitä kaikille kansalaisille ja samalle ne luovat merkittäviä mahdollisuuksia maamme kilpailukyvylle ja elinvoimaiselle maaseudulle.

Työmme painopiste on edelleen maa- ja metsätaloudessa. Samalla työskentelemme ihmisten, kasvien ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Työskentelemme myös laajasti veden, kalojen, riistan ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön hyväksi.

Olemme ratkaisemassa Suomen ja koko ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä. Biotalous, kiertotalous, maankäyttö ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ovat kokonaisuudessaan tämän päivän ja tulevaisuuden polttopisteessä. Niihin liittyvät kysymykset eivät ole ainoastaan ongelmia, vaan myös suuria mahdollisuuksia osana kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä.

Maa- ja metsätalousministeriön vaikuttavuustavoitteet

 1. Kokonaiskestävän ruokajärjestelmän huoltovarmuus ja kilpailukyky paranevat
 2. Monipuolinen yritystoiminta sekä menestyvä maaseutu ja saaristo, monipaikkaisuus ja yhteistyöverkostot vahvistavat yhteiskuntaa
 3. Kestävä luonnonvaratalous turvaa huoltovarmuutta, lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä
 4. Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta 

Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luomme edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen

Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista:

Maa- ja metsätalousministeriön toiminnan ytimessä ovat tavoitteista:

 • Ei nälkää 
 • Puhdas vesi ja sanitaatio
 • Vastuullista kuluttamista
 • Ilmastotekoja
 • Vedenalainen elämä
 • Maanpäällinen elämä

Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu vahvasti seuraavien tavoitteiden toteuttamiseen:

 • Terveyttä ja hyvinvointia
 • Edullista ja puhdasta energiaa
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastrukruutia
 • Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Katso myös

Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030