Paikkatietotutkimus

Paikkatietotutkimus tukee innovaatioiden syntymistä ja maasto- ja kiinteistötietojärjestelmien ylläpitoa.

Paikkatietotutkimus MMM:n hallinnonalalla

MMM:n hallinnonalalla Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus on kansallisen ja kansainvälisen tason paikkatietoalan tutkimuskeskus Suomessa. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystyö luo teoreettiselta pohjalta kestävän ja käytäntöön soveltuvia ratkaisuja tuottavan perustan yleisille kartastotöille ja maastotietojärjestelmän kehittämiselle sekä yksityisen sektorin liiketoiminnalle.

Katso myös

Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkimushankkeet

Lisätietoja

Mika Karjalainen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö Puhelin:0295162335   Sähköpostiosoite: