Paikkatietotutkimus

Paikkatietotutkimus tukee innovaatioiden syntymistä ja maasto- ja kiinteistötietojärjestelmien ylläpitoa.

Paikkatietotutkimus MMM:n hallinnonalalla

MMM:n hallinnonalalla Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus on kansallisen ja kansainvälisen tason paikkatietoalan tutkimuskeskus Suomessa. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystyö luo teoreettiselta pohjalta kestävän ja käytäntöön soveltuvia ratkaisuja tuottavan perustan yleisille kartastotöille ja maastotietojärjestelmän kehittämiselle sekä yksityisen sektorin liiketoiminnalle.

Katso myös

Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkimushankkeet

Lisätietoja