Taantuvien riistalintujen kannat nousuun SOTKA-hankkeella

Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja. Näkyviä tuloksia odotetaan muutamassa vuodessa. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. 

SOTKA – sorsalintujen tilan kohentaminen -hankkeen pääpaino on elinympäristöjensä suhteen vaativissa sorsalinnuissa, mutta mukana on myös uhanalaisen kanalintumme riekon elinympäristöjen kunnostamista. Hankkeessa selvitetään lisäksi mahdollisuuksia taata pesimärauha linnuille arvokkailla lintuvesillä, kosteikoilla ja saaristossa tehokkaalla vieraspetojen pyynnillä.

SOTKA-hanke käynnistyi keväällä 2020 ja jatkuu vuoteen 2024 saakka. Hankkeelle on budjetoitu yhteensä 9,8 miljoonaa euroa. 

Tämän SOTKA-sivun navigaatiolinkeistä löytyy lisätietoja seuraavasti:

Lue SOTKA-hankkeen neljästä osahankkeesta: Sotka-kosteikoista, Sotka-levähdysalueista, Haahka-vieraspedoista ja Riekosta.

Lue myös, miten SOTKA-hankkeen toteutumista tuetaan tutkimuksella. Lisäksi hankkeessa selvitetään uusia rahoitusmahdollisuuksia riistaluonnon elinympäristöjen kohentamiseksi.

Hankkeen taustoissa kerrotaan, miksi sorsalinnuilla menee huonosti ja miten Suomi on vastuussa monen vesilintulajin Euroopan kannan poikastuotannosta.

Projektipäällikkö Heidi Krüger kertoo videolla vesilintujen elinympäristöjen parantamisesta:

 

 

Lisätietoja

Heidi Krüger, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162072   Sähköpostiosoite: