Taantuvien riistalintujen kannat nousuun SOTKA-hankkeella

Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja. Näkyviä tuloksia odotetaan muutamassa vuodessa.

SOTKA – sorsalintujen tilan kohentaminen -hankkeen pääpaino on elinympäristöjensä suhteen vaativissa sorsalinnuissa, mutta mukana on myös uhanalaisen kanalintumme riekon elinympäristöjen kunnostamista. Hankkeessa selvitetään lisäksi mahdollisuuksia taata pesimärauha linnuille arvokkailla lintuvesillä, kosteikoilla ja saaristossa tehokkaalla vieraspetojen pyynnillä.

Tämän kevään aikana käynnistyvään hankkeeseen on budjetoitu kolme miljoonaa euroa vuosille 2020 ja 2021. Yhdessä ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelman kanssa (42 miljoonaa euroa) kunnostetaan elinympäristöjä laajalti. Monet toimista kohdistuvat suoraan myös riistalajeihin.

Tämän SOTKA-sivun navigaatiolinkeistä löytyy lisätietoja seuraavasti:

Lue SOTKA-hankkeen neljästä osahankkeesta: Sotka-kosteikoista, Sotka-levähdysalueista, Haahka-vieraspedoista ja Riekosta.

Lue myös, miten SOTKA-hankkeen toteutumista tuetaan tutkimuksella. Lisäksi hankkeessa selvitetään uusia rahoitusmahdollisuuksia riistaluonnon elinympäristöjen kohentamiseksi.

Hankkeen taustoissa kerrotaan, miksi sorsalinnuilla menee huonosti ja miten Suomi on vastuussa monen vesilintulajin Euroopan kannan poikastuotannosta.

SOTKA-hanke vastaa sorsalintujen elinympäristön ongelmaan vuoden 2019 pilotin jälkeen.

Projektipäällikkö Heidi Krüger kertoo videolla vesilintujen elinympäristöjen parantamisesta: