Taantuvien riistalintujen kannat nousuun SOTKA-hankkeella

Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja. Näkyviä tuloksia odotetaan muutamassa vuodessa.

SOTKA – sorsalintujen tilan kohentaminen -hankkeen pääpaino on elinympäristöjensä suhteen vaativissa sorsalinnuissa, mutta mukana on myös uhanalaisen kanalintumme riekon elinympäristöjen kunnostamista. Hankkeessa selvitetään lisäksi mahdollisuuksia taata pesimärauha linnuille arvokkailla lintuvesillä, kosteikoilla ja saaristossa tehokkaalla vieraspetojen pyynnillä.

Tämän kevään aikana käynnistyvään hankkeeseen on budjetoitu kolme miljoonaa euroa vuosille 2020 ja 2021. Yhdessä ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelman kanssa (42 miljoonaa euroa) kunnostetaan elinympäristöjä laajalti. Monet toimista kohdistuvat suoraan myös riistalajeihin.

Lisätietoja

Heidi Krüger, asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162072