Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00