Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus teurasruhojen luokittelusta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 13.00