Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00
Siirto maatalouden interventiorahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 30.1.2020 13.00
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 30.1.2020 13.00
Valtionavustuksen myöntäminen Suomen metsäkeskukselle
MMM raha-asiainvaliokunta 30.1.2020 13.00