Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 1.10.2020 13.00