Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Elintarvikemarkkinavaltuutetun viran täyttäminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2019 13.00
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2019 13.00
Valtioneuvoston asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2019 13.00