Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00