Ravinnetaseilla typpitalous kuntoon (TYPPITASELASKURI)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, ProAgria, VILKKU-hanke, Boreal Kasvinjalostus Oy

Vastuuhenkilö: Eila Turtola

Rahoitus: 256 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 3/2018 - 3/2020

Hankkeen verkkosivu (www.luke.fi)

TiivistelmäPeltolohkon typpitase (lannoitteissa annettu typpi – sadon mukana korjattu typpi, kg/ha) mittaa sekä viljelyn onnistumista että ympäristöriskien muodostumista. Suomessa peltojen typpitaseita on laskettu maatiloilla useissa neuvonnallisissa hankkeissa, mutta taseiden sisältämää informaatiota ei ole kyetty riittävästi hyödyntämään. Typpitaselaskuriin luotiin menetelmä tulkita typpitaseita ja avustaa viljelijöitä tarvittaessa typpitaseiden pienentämisessä ja typpilannoituksen optimoinnissa. Laskentatyökalun kehittämisen lähtökohtana oli, että haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät satotason kärsimättä, kun tuotantopanosten käyttö säädetään pellon tuottokykyyn sopivaksi. Valmis laskuri löytyy Luken Maatalousinfosta. Laskurin käyttäjä pääsee hyödyntämään suureen tietopohjaan perustuvaa analyysiä peltolohkojen typpitaloudesta ja saa kokonaistilanteeseen soveltuvia toimintaohjeita ympäristöriskin pienentämiseksi. Käyttäjä näkee tilanteen suhteessa oikeaan viiteryhmään ja tarvittaessa laskuri auttaa typpitaseita pienentävien toimenpiteiden valinnassa. Kattava vertailu suhteessa muiden viljelijöiden peltoihin on hyödyllistä niillekin viljelijöille, jotka ovat jo aikaisemmin laskeneet typpitaseita peltolohkoiltaan useiden vuosien ajalta ja tuntevat hyvin peltolohkojensa tuottokyvyn. Vaikuttavuus kohdentuu parantuvaan typpitalouteen sekä typen huuhtoutumisen ja kasvihuonekaasun N2O päästöjen vähentymiseen. Laskuri sisältää myös uudenlaisen, kullekin peltolohkolle sovitetun menetelmän arvioida taloudellisesti optimaalista typpilannoitusta kevätviljoilla. Optimointi huomioi peltolohkolla aikaisemmin saavutetun satotason sekä tuottokyvyn ilman lannoitusta, jolloin taloudellinen tarkastelu on lohkokohtaista. Lopputuloksena on parhaimmillaan sekä ympäristöriskien pienentyminen että parempi taloudellinen tulos.

Hankkeen tuotokset: