Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen

 

Maantieteellisiä kohteita koskevien tietovarantojen ja niihin liittyvien tietopalveluiden kokonaisuutta kutsutaan paikkatietoinfrastruktuuriksi.  Paikkatietoinfrastruktuurin tehokkuus ja hyöty perustuvat tietojen yhdisteltävyyteen sijainnin (koordinaattien) tai tunnistetietojen (esimerkiksi osoitteen) avulla. Valtaosa keskeisistä kansallisista tietovarannoista on myös paikkatietoa.

INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY määrittelee vaatimuksia viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineistojen muodostamalle paikkatietoinfrastruktuurille ja sen hallinnalle. Direktiivin toimeenpanoa varten on Suomessa säädetty laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) ja lakia täydentävä asetus (725/2009). Komission johdolla on lisäksi valmisteltu joukko teknisiä toimeenpanosääntöjä.

Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaa paikkatietoasiain neuvottelukunta. Kehittämistä ja käyttöä tukee eri sidosryhmien muodostama yhteistyöverkosto ja Maanmittauslaitokseen sijoitettu sihteeristö. Kehittämisen suuntaamista varten on laadittu kansallinen paikkatietostrategia.

Lisätietoa paikkatietoinfrastruktuurista, INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, yhteistyöelimistä ja strategiasta on saatavilla kansallisesta paikkatietoportaalista.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE)

Paikkatietoasiain neuvottelukunta on kansallinen koordinaatioelin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja koordinoida INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. 

Tehtävät

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

  • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta
  • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella
  • Euroopan komission valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely
  • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely
  • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely
  • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Katso myös: INSPIRE-toimeenpanon ohjaus / Paikkatietoasiain neuvottelukunta (Maanmittauslaitos)

Muualla verkossa

Paikkatietoikkuna

Lisätietoja

Mika Karjalainen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö Puhelin:0295162335   Sähköpostiosoite:


Antti Vertanen, tietohallintojohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö Puhelin:+358295162421   Sähköpostiosoite: