Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen

Ajankohtaista

Maantieteellisiä kohteita koskevien tietovarantojen ja niihin liittyvien tietopalveluiden kokonaisuutta kutsutaan paikkatietoinfrastruktuuriksi.  Paikkatietoinfrastruktuurin tehokkuus ja hyöty perustuvat tietojen yhdisteltävyyteen sijainnin (koordinaattien) tai tunnistetietojen (esimerkiksi osoitteen) avulla. Valtaosa keskeisistä kansallisista tietovarannoista on myös paikkatietoa.

INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY määrittelee vaatimuksia viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineistojen muodostamalle paikkatietoinfrastruktuurille ja sen hallinnalle. Direktiivin toimeenpanoa varten on Suomessa säädetty laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) ja lakia täydentävä asetus (725/2009). Komission johdolla on lisäksi valmisteltu joukko teknisiä toimeenpanosääntöjä.

Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaa paikkatietoasiain neuvottelukunta. Kehittämistä ja käyttöä tukee eri sidosryhmien muodostama yhteistyöverkosto ja Maanmittauslaitokseen sijoitettu sihteeristö. Kehittämisen suuntaamista varten on laadittu kansallinen paikkatietostrategia.

Lisätietoa paikkatietoinfrastruktuurista, INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, yhteistyöelimistä ja strategiasta on saatavilla kansallisesta paikkatietoportaalista.

Muualla verkossa

Paikkatietoikkuna

Lisätietoja

Mari Laakso, johtava paikkatietoasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö 0295162171