FI SV EN

Laeilla ja asetuksilla turvataan metsätalouden kestävyyttä

Metsälainsäädäntö on vahvin metsäpoliittinen keino metsätalouden kestävyyden turvaamisessa. Metsälaissa on säädetty metsien käytön rajoista ja edellytyksistä. Metsätalouden tuilla kannustetaan yksityisiä metsänomistajia taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään metsien hoitoon ja käyttöön.  Lisäksi lainsäädäntöä on mm. metsätuhojen torjunnasta, metsänviljelyaineiston kaupasta, puutavaran mittauksesta, yhteismetsistä ja metsätalouden organisaatioista.

Metsän hoito ja käyttö

Metsälaki (1093/1996)
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta (1320/2013)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta (663/2014)
Erämaalaki (62/1991)
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta (264/2016)
Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (1241/2021)
Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta (1281/2021)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta (9/2024)
Laki rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta (1086/2013)
Vesilaki (27.5.2011/587) 

Metsätalouden tukeminen

Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/2023)
Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (1129/2023)
Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta
Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden kannustejärjestelmästä (1221/2023)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden kannustejärjestelmän eräiden tukien laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta (1222/2023)
​​​Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta (593/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta (320/2022)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta (185/2020)
Valtioneuvoston asetuskestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (366/2018)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (220/2017)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (263/2016)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometsin keskikantohinnasta (1043/2019)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta (1068/2022) 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista (622/2015)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (266/2016)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n 1 momentin muuttamisesta (334/2022) 

Metsityksen tukeminen

Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020)
Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (103/2021)
 

Hirvieläinvahinkojen korvaaminen

Riistavahinkolaki (105/2009)
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista (309/2013)
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (268/2017)

Organisaatiot

Laki Metsähallituksesta (234/2016)
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä (235/2016)
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta (247/2016)
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista (248/2016)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1462/2019)
Laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta (1544/2016)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020 (1254/2019)
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011)
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (493/2021)
Laki Luonnonvarakeskuksesta (561/2014)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista (1252/2019)
Laki menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi (968/2014)
Laki metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998)
Asetus metsänhoitoyhdistyksistä (1227/1998)
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta (391/2018)
Yhteismetsälaki (109/2003)
Laki yhteismetsälain 48 §:n muuttamisesta (490/2021)
Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä (301/2020)

Puutavaranmittaus

Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021 (1253/2019)
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta (457/2013)
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (924/2014)
Lisää puutavaran mittauksesta annettuja asetuksia ja määräyksiä Luonnonvarakeskuksen sivuilla

Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattaminen

Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta (897/2013)
Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetun lain muuttamisesta (491/2021)
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta (898/2013)
Laki FLEGT-lupajärjestelmästä (1425/2014)
Laki FLEGT-lupajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (492/2021)

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Vesilaki (27.5.2011/587) 

Muualla palvelussamme

Metsälaki
Metsätalouden tuet