Maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpiteiden kokonaisuus

 Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä ja nopeita energiasektorin ja liikenteen päästövähennystoimia, mutta myös maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen vahvistamista. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti maankäyttösektori kytketään tällä hallituskaudella entistä tiiviimmin osaksi kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Hallitusohjelma linjaa useita maa- ja metsätaloutta sekä maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimia, jotka jatkossa liitetään osaksi tulevaa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa.

Maa- ja metsätaloudessa vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisätään hiilinieluja ja -varastoja

Maankäyttösektorilla kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan vähentää erityisesti turvemaiden käytössä sekä ehkäisemällä metsien muuttumista muuhun maankäyttöön (metsäkato). Metsien hiilensidontaa voidaan vahvistaa metsien kasvukyvystä ja terveydestä huolehtimalla. Myös joutokäytössä olevien alueiden metsittäminen on yksi keino lisätä metsäpinta-alaa ja siten myös hiilensidontaa.

Hiilinielujen ja -varastojen säilyttämiseksi on tärkeää varautua myös lisääntyviin riskeihin, kuten kasvitauteihin ja metsätuhoihin.

Tutkimustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen avainasemassa

Maankäyttösektorin ilmastotoimilla toteutetaan kansallisia ja EU:n ilmastokehyksen mukaisia sekä kansainvälisiä tavoitteita. Toimien kustannustehokas ja vaikuttava toteuttaminen edellyttää muun muassa vahvaa tietopohjaa ja vaikutusarviointeja, ja siksi tutkimustiedon tuottaminen ja tehokas hyödyntäminen ovat avainasemassa.

Ilmastotoimia toteutetaan poikkisektoraalisesti sekä yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Monien toimien kautta toteutetaan myös hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden tavoitteita. Maankäyttösektorin ilmastotoimia edistetään nykyisillä ohjaus- ja kannustejärjestelmillä.

Valtioneuvoston asetus 5/2021 vuosina 2020−2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta (Finlex.fi)

Asetuksen 5/2021 taustamuistio

Muualla palvelussamme

Maankäyttösektorin toimenpiteet
Joutoalueiden metsitystuki
Vastuullinen ruokaketju
Ilmastoruokaohjelma ja maatalouden ilmasto-ohjelma
Kansallinen metsästrategia
Metsätalouden uuden kannustejärjestlemän valmistelu
Metsät ja ilmastonmuutos

Tietosuojaseloste

Tutustu Hiilestä kiinni -kokonaisuuden tietosuojaselosteeseen tästä

Tilaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaiset kuulumiset suoraan sähköpostiisi!

Tilaa uutiskirje osoitteessa https://uutiskirje.mmm.fi
 

Hiilestä kiinni -kokonaisuuden yhteystiedot:

Yleiset tiedustelut osoitteeseen ilmastoratkaisut.mmm@gov.fi

 • kokonaisuuden koordinaatio
  johtava asiantuntija Reetta Sorsa
  reetta.sorsa@gov.fi
  029 516 2087

 • Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
  ohjelmapäällikkö Mikko Pohjola
  mikko.pohjola@gov.fi 
  029 516 2233

 • maataloushankkeet
  erityisasiantuntija Anna Salminen
  anna.salminen@gov.fi
  029 516 2002

 • metsähankkeet, Kestävän kasvun (RRF) -hankkeet
  erityisasiantuntija Joel Järvinen
  joel.jarvinen@gov.fi
  029 516 2113

 • maankäytön muutos- ja kosteikkohankkeet
  erityisasiantuntija Tia-Maria Virtanen
  tia-maria.virtanen@gov.fi
  029 516 2066

 • viestintä
  viestintäasiantuntija Virva Luoto
  virva.luoto@gov.fi
  029 516 2122