Työryhmät ja työpajat 

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat työryhmät: 

CAP27-työpajat: 

 • Aktiivisen maataloustuotannon edistäminen  
 • Maatalouden tulokehityksen edistäminen
 • Maataloustuotannon tuottavuuden ja tuotantorakenteen parantaminen
 • Maatalouden sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten viljelijöiden tukeminen 
 • Maataloustuotannon riskienhallinnan edistäminen  
 • Ruokasektorin kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen 
 • Tuottajaorganisaatioiden ja mehiläisten tukijärjestelmän alakohtaisen tukijärjestelmän kehittäminen  
 • EU:n laatujärjestelmien käyttöönoton edistäminen 
 • Kuluttajan roolin vahvempi huomioiminen  
 • Luomutuotannon edistäminen 
 • Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen    
 • Maaseudun yritystoiminnan edistäminen 
 • Uusien rahoitusinstrumenttien tarpeen selvittäminen 
 • Yleishyödyllisten investointien edistäminen  
 • Yhteistyötoimien edistäminen  
 • Alueiden maaseudun kehittämisen tarpeiden selvittäminen 
 • Leader-toimintatavan vahvistaminen  
 • Eroosionesto ja kasvipeitteisyyden edistäminen  
 • Maaperästä ja vesitaloudesta huolehtiminen  
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä ilmanlaadun parantaminen 
 • Ravinteiden käytöstä huolehtiminen maataloustuotannossa 
 • Kasvinsuojelusta huolehtiminen maataloustuotannossa 
 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen 
 • Geenivarojen suojelu ja käytön edistäminen  
 • Osaamisen kehittäminen sekä innovaatioiden ja digitalisaation edistäminen  
 • Viljelijätukijärjestelmien valvonnan kehittäminen 
 • Maaseudun kehittämisen toimenpiteiden valvonnan kehittäminen

Työpajojen osallistujalinkki on sulkeutunut ja hakemuksia käsitellään parhaillaan. Kiitos ilmoittautuneille - ilmoittautumisia tuli yli 860 kappaletta!