Työryhmät ja työpajat 

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat työryhmät: 

CAP27-työpajat: 

Työpajojen keskusteluiden yhteenveto 

 • Maaseutuverkostotyöpaja

           Työpaja pidetty 13.2.2020

 • Aktiivisen maataloustuotannon edistäminen

Työpaja pidetty 15.2.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Maatalouden tulokehityksen edistäminen

Työpaja pidetty 1.2.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Maataloustuotannon tuottavuuden ja tuotantorakenteen parantaminen

Työpaja pidetty 29.1.2019

Työpajan yhteenveto

 • Maatalouden sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten viljelijöiden tukeminen 

Työpaja pidetty 23.1.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Maataloustuotannon riskienhallinnan edistäminen  

Työpaja pidetty 25.1.2019

Työpajan yhteenveto  

 • Ruokasektorin kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen 

Työpaja pidetty 12.2.2019

Työpajan yhteenveto

 • Tuottajaorganisaatioiden ja mehiläisten tukijärjestelmän alakohtaisen tukijärjestelmän kehittäminen  

Työpaja pidetty 15.1.2019

Työpajan yhteenveto

Työpaja pidetty 12.2.2019

Työpajan yhteenveto

 • EU:n laatujärjestelmien käyttöönoton edistäminen 

Työpaja pidetty 5.2.2019

Työpajan yhteenveto

 • Kuluttajan roolin vahvempi huomioiminen  

Työpaja pidetty 23.1.2019

Työpajan yhteenveto

 • Luomutuotannon edistäminen

Työpaja pidetty 5.4.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen    

Työpaja pidetty 29.11.2018

Työpajan yhteenveto 

 • Maaseudun yritystoiminnan edistäminen 

Työpaja pidetty 12.12.2018

Työpajan yhteenveto

Työpaja pidetty 17.5.2019 

Työpajan yhteenveto

 • Uusien rahoitusinstrumenttien tarpeen selvittäminen

 Valmisteluvaiheen varhaisuuden vuoksi teemassa ei järjestetty muita työpajoja vastaavaa työpajatyöskentelyä.

 • Yleishyödyllisten investointien edistäminen  

Työpaja pidetty 21.1.2019

Työpajan yhteenveto

 • Yhteistyötoimien edistäminen  

Työpaja pidetty 1.4.2019

Työpajan yhteenveto

Työpaja pidetty 3.5.2019

Työpajan yhteenveto

 • Alueiden maaseudun kehittämisen tarpeiden selvittäminen 

Työpaja pidetty 3.12.2018 

Työpajan yhteenveto

 • Leader-toimintatavan vahvistaminen  

Työpaja pidetty 18.12.2018

Työpajan yhteenveto

Työpaja pidetty 18.1.2019 

Työpajan yhteenveto

Työpaja pidetty 1.2.2019 

Työpajan yhteenveto

Työpaja pidetty 15.3.2019 

Työpajan yhteenveto

Työpaja pidetty 17.5.2019 

Työpajan yhteenveto

 • Eroosionesto ja kasvipeitteisyyden edistäminen  

Työpaja pidetty 30.1.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Maaperästä ja vesitaloudesta huolehtiminen  

Työpaja pidetty 19.2.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä ilmanlaadun parantaminen 

Työpaja pidetty 1.3.2019

Työpajan yhteenveto

 • Ravinteiden käytöstä huolehtiminen maataloustuotannossa 

Työpaja pidetty 16.4.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Kasvinsuojelusta huolehtiminen maataloustuotannossa 

Työpaja pidetty 4.2.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen 

Työpaja pidetty 5.3.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Geenivarojen suojelu ja käytön edistäminen  

Työpaja pidetty 28.1.2019 

Työpajan yhteenveto

 • Osaamisen kehittäminen sekä innovaatioiden ja digitalisaation edistäminen  

Työpaja pidetty 16.1.2019

Työpajan yhteenveto 

 • Viljelijätukijärjestelmien valvonnan kehittäminen 

Työpaja pidetty 11.3.2019

Työpajan yhteenveto

 • Maaseudun kehittämisen toimenpiteiden valvonnan kehittäminen

Hanke-, yritys- ja rakennetukien osalta valvonta-asioita valmistellaan osana toimenpiteiden valmistelua.

 

 Keskustelutilaisuudet tuotantosuunnittain: 

 • Maito

Tilaisuus pidetty 7.1.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Nauta

Tilaisuus pidetty 23.4.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Lammas

Tilaisuus pidetty 8.5.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Vuohi

Tilaisuus pidetty 25.10.2019 ja 8.5.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Sika

Tilaisuus pidetty 1.4.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Siipikarja

Tilaisuus pidetty 15.3.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Sokerijuurikas

Tilaisuus pidetty 27.2.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Peruna

Tilaisuus pidetty 2.4.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Peltokasvit

Tilaisuus pidetty 15.5.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Puutarha

Tilaisuus pidetty 10.1.2019

Tilaisuuden yhteenveto

 • Metsäsektori

Tilaisuus pidetty 18.3.2019

Tilaisuuden yhteenveto