Maa- ja metsätalousministeriön organisaatio

Maa- ja metsätalousministeriön organisaatiota johtaa maa- ja metsätalousministeri. Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa. Ministerin apuna toimivat erityisavustajat.

Maa- ja metsätalousministeriössä on ruokaosasto, luonnonvaraosasto sekä suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimivat tieto- ja tutkimustoimiala sekä hallinto- ja kehittämistoimiala.

Euroopan unioniin liittyvien asioiden koordinointia ja kansainvälisten asioiden yhteensovittamista varten ministeriössä on EU-koordinaation ja kansainvälisten asioiden yksikkö, joka toimii hallinnollisesti ruokaosaston yhteydessä. 

Ministeriön sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

Ministeriön tehtävät ja työnjako määrätään MMM:stä annetussa asetuksessa sekä ministeriön työjärjestyksessä.

Katso myös

MMM:n organisaatiokaavio