Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittymistä yhteiskunnassa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja ehdotuksista. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä.

Neuvottelukunnan avulla halutaan lisätä tietoisuutta seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkityksestä ja eläinten arvostuksesta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat erilaisia seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin liittyviä tahoja, kuten harrastustoimintaa, viranomaisia, hyvinvoinnin tutkimusta ja vapaaehtoista eläinsuojelutyötä. Neuvottelukuntaa kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 12 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita.

Neuvottelukunnan perustamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksella seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta (1174/2010). Neuvottelukunnan jäsenet asetetaan erillisellä päätöksellä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on 22.3.2018 maa-ja metsätalousministeriön esittelystä asettanut seura-ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudelle 1.4.2018–31.3.2021

Neuvottelukunnan kokousmuistiot löytyvät hankerekisteristä

 

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2018

1/2018
2/2018

Neuvottelukunnan kannanotot 2018

Pyörätuolin käytön hyväksyttävyydestä pieneläimillä 12.2.2018
Jalostuksen eläimille aiheuttamiin hyvinvointiongelmiin puututtava aiempaa tehokkaammin 20.2.2018
Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 28.2.2018, eriävä mielipide
 

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2017

1/2017 (28.2.2017)
2/2017 (2.5.2017)
3/2017 (9.6.2017)
4/2017 (28.8.2017)
5/2017 (16.10.2017)

Neuvottelukunnan kannanotot 2017

Koirien tuonnissa kiinnitettävä huomiota eläintautien ehkäisemiseen (13.3.2017)
Luonnosta pyydettyjen eläinten ottaminen lemmikiksi kiellettävä (29.8.2017)
Metsästäjän oikeus tappaa villiintynyt kissa on poistettava metsästyslaista (20.12.2017)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2016

1/2016 (4.2.2016)
2/2016 (17.3.2016)

3/2016 (19.4.2016)
4/2016 (9.6.2016)
5/2016 (14.9.2016)
6/2016 (2.11.2016)
7/2016 (8.12.2016)

Neuvottelukunnan kannanotot 2016

Kohde-eläinten hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota koirakokeissa (1.4.2016)
Lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen siirto kunnalta yksityiselle voi heikentää lemmikkien hyvinvointia (27.6.2016)
Eläimellä on itseisarvo (2.11.2016)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 2015

1/2015 (2.6.2015)
2/2015 (17.9.2015)
3/2015 (4.11.2015)
4/2015 (16.12.2015)

Neuvottelukunnan kannanotot 2015

Eläinten hyvinvoinnissa tarvitaan useita erilaisia toimijoita (11.11.2015)

Muualla verkossa

European Forum of Animal Welfare Councils
Seminaari kissojen hyvinvoinnista (21.11.2017)

Lisätietoja

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162234