Yhteistyö rajavesistöillä

Joki, jota rajaa molemminpuolin metsä.

Suomella on kahdenväliset rajavesistösopimukset Ruotsin, Venäjän ja Norjan kanssa. Rajavesistösopimuksilla varmistetaan valtioiden kesken rajavesistöjen tasapuolinen käyttö ja suojelu. Sopimuksilla on rajavesistöyhteistyötä varten perustettu yhteistyöelimiksi rajavesistökomissiot, joiden tehtävät vaihtelevat sopimuksesta riippuen, esimerkiksi Teno- ja Näätämöjoella kalastuksesta on omat valtiosopimuksensa. Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä on Suomi-Venäjä komission aloitteesta tehty erillinen valtiosopimus. Venäjän ja Norjan kanssa harjoitetaan säännöllistä yhteistyötä myös Inarijärven säännöstelystä tehdyn sopimuksen puitteissa. 

Sopimukset rajavesistöistä

Rajavesistökomissiot

Julkaisut

Lisätietoja

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162152   Sähköpostiosoite: