Yhteistyö rajavesistöillä

Suomella on kahdenväliset rajavesistösopimukset Ruotsin, Venäjän ja Norjan kanssa. Sopimuksilla on rajavesistöyhteistyötä varten perustettu yhteistyöelimiksi rajavesistökomissiot, joiden tehtävät vaihtelevat sopimuksesta riippuen, esimerkiksi Teno- ja Näätämöjoella kalastuksesta on omat valtiosopimuksensa. Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä on komission aloitteesta tehty erillinen valtiosopimus. Venäjän ja Norjan kanssa harjoitetaan säännöllistä yhteistyötä myös Inarijärven säännöstelystä tehdyn sopimuksen puitteissa. Suomi on myös mukana YK:n Euroopan talouskomission (ECE) yleissopimuksessa rajavesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä.

Sopimukset rajavesistöistä

Rajavesistökomissiot

Julkaisut

Lisätietoja

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162152  


Katri Vasama, vesiylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162241