Levähdysalueilla sorsat tankkaavat ennen muuttoa

tavi ui

Sotka-levähdysalueet on osahanke, jossa pyritään luomaan vapaaehtoinen levähdysalueverkosto tärkeiden muuttoreittien varrelle.

Levähdysalueet ovat tärkeitä syksyllä, ettei samaan aikaan kaikkialla alkava metsästys ajaisi sorsia muuttomatkalle ennen aikojaan. Hyvällä levähdysalueella on runsaasti laadukasta ravintoa, jotta sorsat voivat tankata ravintovarastonsa täyteen ennen muuttoa.

Käytännössä levähdysalueilla voidaan esimerkiksi viivästää metsästyksen aloitusta myöhemmäksi tai rauhoittaa alueita osin, ajallisesti tai paikallisesti.

Sotka-hankkeen rahoituksella voidaan rakentaa myös levähdysalueita korvaavia kosteikoita lähiseudulle.

Sotka-levähdysalueiden kehittämisessä avainasemassa ovat Suomen Metsästäjäliiton ja Birdlife Suomen yhteistyö.

 

 

Lisätietoja