Arktisen neuvoston puheenjohtajuus

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuosina 2017–2019. Suomen prioriteetit puheenjohtajuuskaudella ovat ympäristönsuojelu, viestintäyhteistyö, meteorologia ja koulutus.

Puheenjohtajuuskauden ohjelman taustalla on Pariisin ilmastosopimus ja Kestävän kehityksen agenda 2030. Arktisen alueen yhteistyötä koordinoi Suomessa ulkoministeriö

Puheenjohtajuuskausi tarjoaa hyvän mahdollisuuden esitellä suomalaista kestävää ja vastuullista arktista biotaloutta. Arktisessa neuvostossa maa- ja metsätalousministeriölle kuuluu muun muassa resilienssi, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja vieraslajit. Resilienssillä tai ilmastokestävyydellä tarkoitetaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen sekä joustavaa toimintakykyä häiriötilanteissa.

Suomen arktinen strategia

Suomella on myös kansallinen arktinen strategia, jolla on oma toimenpidesuunnitelma.  Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu erityisesti kahteen painopistealueeseen, joista toisessa luodaan arktisesta osaamisesta liiketoimintaa ja toisessa kehitetään kestävää matkailua.

Kestävä ja vastuullinen luonnonvarojen käyttö on avainasemassa myös arktisessa biotaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii yhteistyökumppaneidensa avulla vahvistamaan arktista osaamista, luomaan kasvavaa liiketoimintaa sekä edistämään yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia.

Muualla verkossa

Arktinen neuvosto
Arktinen talousneuvosto
Suomen arktinen strategia
Ulkoministeriö: Suomen puheenjohtajuuskausi
Arktiset haitalliset vieraslajit

Tapahtumat

Arctic Resilience Forum

Suomi järjesti maa- ja metsätalousministeriön johdolla ensimmäisen arktisen resilienssifoorumin 10.-11.9.2018 Rovaniemellä.

Lisätietoja

Saara Lilja-Rothsten, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162060  


Heidi Alatalo, suunnittelija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162046