Hirvieläinten hoitosuunnitelmat

Hirvieläinten hoidon ja suojelun perustavoitteena on säilyttää kanta suotuisalla suojelun tasolla. Hoitosuunnitelmissa kuvataan ja perustellaan tarvittavat kannanhoitotoimenpiteet, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Hirvikannan hoitosuunnitelma

Hirven hoitosuunnitelman tavoitteena on edistää hirvikantojen säilymistä elinvoimaisina sekä pitää riistavahingot ja -konfliktit hallinnassa. Riistanhoitoyhdistysten ja Suomen riistakeskuksen toimialuerajoja noudattelevia hirvitalousalueita kehitetään ja niiden merkitystä lisätään.

Julkisen riistakonsernin strategia muodostaa hirvikannan hoitosuunnitelman keskeisen taustan ja hoitosuunnitelmassa toteutetaan strategiassa määriteltyjä tavoitteita.

  • hirvikannan säilyminen elinvoimaisena, rakenteeltaan tasapainoisena, tuottavana ja perinnöllisesti monimuotoisena
  • hirvikantaa hyödynnetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi
  • hirvenmetsästys on järjestäytynyttä ja perustuu alueellisesti kattavaan metsästysseurojen ja -seurueiden sekä maanomistajien toimintaan
  • hirvivahingot otetaan huomioon kannan säätelyssä ja ne pidetään hallinnassa

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma 

Hoitosuunnitelmalla yhteensovitetaan näkemyksiä lajin kannanhoidon edistämiseksi ja esitetään laaja joukko toimenpiteitä, joiden kautta pystytään vastaamaan lajin biologisiin vaatimuksiin, suojelun tarpeisiin sekä metsäpeuran ja ihmistoimintojen yhteensovittamiseen. Metsäpeuran osalta korostuvat erityisesti suojelulliset tarpeet, johtuen lajin esiintymisalueen suppeudesta ja lajille soveltuvien elinympäristöjen saatavuudesta sekä yksilömäärän pienuudesta ja uhista, joita lajin selviytymiselle on tiedostettu.

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päätavoitteet ovat: 

  • Suomen metsäpeurakanta säilyy suotuisalla suojelutasolla
  • Varmistetaan metsäpeuralle tärkeiden elinympäristöjen riittävyys ja laadukkuus. Tuetaan metsäpeuralle tärkeiden elinympäristöjen säilymistä ja ennallistamista.
  • Edistetään metsäpeurakannan kasvua, levinneisyysalueen laajentumista, perimän geneettistä elinvoimaisuutta ja osakantojen yhdistymistä perinnöllisen monimuotoisuuden turvaamiseksi.
  • Tavoitteena on, että metsäpeuraa voitaisiin kestävästi hyödyntää myös riistalajina suotuisan suojelutason vaarantumatta. 

Hirvikannan hoitosuunnitelma

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: hoitosuunnitelmat

Lisätietoja