Hirvieläinten hoitosuunnitelmat

Hirvieläinten hoidon ja suojelun perustavoitteena on säilyttää kanta suotuisalla suojelun tasolla. Hoitosuunnitelmissa kuvataan ja perustellaan tarvittavat kannanhoitotoimenpiteet, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Hirven hoitosuunnitelman tavoitteena on edistää hirvikantojen säilymistä elinvoimaisina sekä pitää riistavahingot ja -konfliktit hallinnassa. Riistanhoitoyhdistysten ja Suomen riistakeskuksen toimialuerajoja noudattelevia hirvitalousalueita kehitetään ja niiden merkitystä lisätään.

Julkisen riistakonsernin strategia muodostaa hirvikannan hoitosuunnitelman keskeisen taustan ja hoitosuunnitelmassa toteutetaan strategiassa määriteltyjä tavoitteita.

 • hirvikannan säilyminen elinvoimaisena, rakenteeltaan tasapainoisena, tuottavana ja perinnöllisesti monimuotoisena
 • hirvikantaa hyödynnetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi
 • hirvenmetsästys on järjestäytynyttä ja perustuu alueellisesti kattavaan metsästysseurojen ja -seurueiden sekä maanomistajien toimintaan
 • hirvivahingot otetaan huomioon kannan säätelyssä ja ne pidetään hallinnassa

Metsäpeuran hoitosuunnitelmassa on eroteltu neljä alueellista kannanhoitoaluetta poronhoitoalueen eteläpuolelle. Alueiden haasteet poikkeavat toisistaan muun muassa suurpetotiheyksien takia. Hoitosuunnitelman tavoitteet ovat:

 • metsäpeurakannan säilyttäminen elinvoimaisena
 • rotupuhtauden säilyttäminen
 • minimoida maataloudelle ja liikenteelle aiheutuvat haitat
 • lisätä kansalaisten tietämystä metsäpeuroista.

Seuraavilla toimenpiteillä pyritään säilyttämään metsäpeurojen rotupuhtaus.

 • metsäpeura-aidan kunnossapito
 • porojen merkkaus poronhoitoalueen ulkopuolella siten, että ne voidaan tunnistaa maastossa helposti metsäpeurojen joukosta
 • rotupuhtauspoistot

Hirvikannan hoitosuunnitelma

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: hoitosuunnitelmat

Lisätietoja