Metsävaratiedot

Suomen metsävarat tunnetaan kansainvälisesti verraten erittäin hyvin. Valtakunnan metsien inventointi on tuottanut luotettavia metsävaratietoja jo 1920-luvulta lähtien. Valtakunnan metsien inventoinnin tuloksia hyödynnetään muun muassa metsävarojen seurannassa. Tietoja tarvitaan myös kansainvälisessä raportoinnissa ja strategisessa suunnittelussa.

Suomen metsäkeskus kerää metsävaratietoa laserkeilaukseen perustuvalla kaukokartoitusmenetelmällä. Kerätyt tiedot pidetään ajan tasalla kasvunlaskennan ja toimenpiteistä saadun toteutustiedon avulla. Metsävaratiedot ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Suomen metsäkeskus hyödyntää keräämiään metsävaratietoja metsälakien valvonnassa ja metsänomistajien neuvonnassa.

Metsänomistajat ja toimijat voivat hyödyntää tietoja myös metsäomaisuutensa hoidon ja käytön suunnittelussa Metsään.fi -palvelun kautta.

Muualla palvelussamme
Suomi kuuluu metsätiedon ja -tietojärjestelmien osalta maailman huippuihin (MMM:n uutinen 11.10.2021)
Metsätieto ja sähköiset palvelut –kärkihanke

Muualla verkossa
Valtakunnallinen metsien inventointi VMI
Metsään.fi

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339