KYSELY ON PÄÄTTYNYT 31.10.2017

Verkkokysely poronhoidosta ja sen ohjauksesta

 

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista

Poronhoitoalueen asukkaat
Poronomistajien vastaukset
Vapaa-ajan asujien vastaukset
Maanomistajien vastaukset

Avoimet kysymykset

Yhteenveto saamenkielellä

Poronhoitoalueen asukkaat
Poronomistajien vastaukset
Vapaa-ajan asujien vastaukset
Maanomistajien vastaukset
 

-> Webbenkät om renskötsel och styrning av den

Kerro mielipiteesi: Kaikille avoin verkkokysely poronhoidosta ja sen ohjauksesta

Taustatietoa kyselystä ja poronhoidosta:

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut kaikille avoimen poronhoitoa koskevan verkkokyselyn, joka on avoinna lokakuun 2017 loppuun asti. Kyselyn tarkoitus on kerätä kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä poronhoitoon liittyen. Tavoitteina on saada selville, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia vastaajat näkevät poronhoidossa, ja mihin suuntaan poronhoitoa tulisi kansalaisten mielipiteiden perusteella ohjata tulevaisuudessa. Samalla kysely antaa kuvaa nykyisen poronhoidon ohjauksen toimivuudesta. Ministeriö julkaisee kyselyn pääasialliset tulokset verkkokyselyn yhteenvedon valmistuttua.

Vastattuanne kyselyyn, voitte halutessanne tallentaa vastauksenne PDF-tiedostona. 

-> Siirry kyselyyn

 

Taustatietoa porotaloudesta
Porotalouden kannattavuuskehitys alueittain (lähde: Luonnonvarakeskus)

                               Poronhoidon ohjaus

 

 

Ohjeet vastauksen lähettämiseen kirjeitse

Tietokoneen tai internetyhteyden puutuessa kaikille avoimeen kyselyyn voi toimittaa vapaamuotoisen vastauksensa paperisena osoitteeseen:

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirjaamo, Porotalous vuoden 2017 kysely

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Tietoa muilla kielilla

Kysely muilla kielillä