FI SV EN

Ruokapolitiikka

Ruokapolitiikan tavoite on edistää kansakunnan ravitsemustilaa ja hyvinvointia ruuan kautta. Ruokapolitiikka käsittelee laaja-alaisesti ruuan tuotantoon, jatkojalostukseen, jakeluun ja kulutukseen liittyviä aiheita. Kansantalous, kansalaisten terveys ja ympäristön hyvinvointi liittyvät olennaisesti ruokapoliittiseen päätöksentekoon.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama ruokapolitiikan neuvottelukunta kehittää ja koordinoi ruokaan liittyvien politiikkojen toteuttamista valtionhallinnossa. Neuvottelukunnassa on edustajia ministeriöistä, tuottaja-, neuvonta- ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä kaupan ja teollisuuden aloilta. Neuvottelukunnan tehtävä on edistää ruokapoliittista yhteistyötä ruokaketjun toimijoiden kesken. Ruokapoliittisen neuvottelukunnan alaisuudessa toimii kolme jaostoa. Ruokapolitiikan neuvottelukunnan toimikausi on 1.8.2016–1.8.2019.

Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan helmikuussa 2017 eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa. 

Strategiat

Lisätietoja

Petri Koskela, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382  


Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162384