FI SV EN

Euroopan komissio

Komissio tekee lainsäädäntöaloitteet neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Komission valmistelun pohjana on vuosittainen työohjelma. Laajoissa asioissa komissio valmistelee usein ennen lainsäädäntöhanketta ns. vihreän kirjan tai tiedonannon, jolla asia saatetaan poliittiseen keskusteluun. Usein laaditaan myös ns. valkoinen kirja, joka on konkreettinen toimenpideohjelma.

Lainsäädännön valmistelu tapahtuu komission sisällä pääosastoissa, luonnoksesta pyydetään asiantuntijoiden, jäsenmaiden ja eri intressitahojen lausuntoja. Esitys viimeistellään pääosastossa komission oikeudellisen yksikön kanssa. Lainsäädäntöesitys julkaistaan KOM-asiakirjana, jonka jälkeen sen käsittely alkaa neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Komission tehtävänä on myös valvoa yhteisön lainsäädännön toimeenpanoa ja erityisesti maatalouden alalla hallinnoida maataloustuotteiden markkinoita yhteisössä. Lainsäädännön toimeenpanon valvonta tapahtuu seuraamalla esim. direktiivien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa tai suorittamalla tarkastuksia jäsenvaltioissa eri tukijärjestelmien täytäntöönpanosta. Puutteet tukijärjestelmien täytäntöönpanossa voivat johtaa rahallisiin sanktioihin jäsenvaltioille. Yhteisön maatalousmarkkinoiden hallinnointi tapahtuu komiteamenettelyn kautta. Komiteassa tehdään markkinatilanteen perusteella päätöksiä interventio-ostoista ja vientitukien tai sisäisen käytön tukien tasosta.

Komissio jakaantuu pääosastoihin, jotka vastaavat tietystä politiikan alasta. Pääosastoa johtaa pääjohtaja, joka raportoi toiminnastaan komission puheenjohtajalle.

Muualla verkossa

Euroopan komissio

Maatalous ja maaseudun kehittäminen -pääosasto (DG AGRI)

Terveys ja ruokaturvallisuus –pääosasto (DG SANte)