Uusia mahdollisuuksia rahoittaa lintujen elinympäristöjen kunnostamista etsitään

SOTKA-hankkeessa selvitetään uusien rahoitusmallien mahdollisuuksia riistaluonnon elinympäristöjen kunnostamisessa ja etenkin yksityisen rahan ohjaamista esimerkiksi erilaisten kompensaatiomenetelmien avulla luonnonhoitoon. Tästä osahankkeesta vastaa Suomen Riistanhoito-Säätiö.

Lisätietoja

Heidi Krüger, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162072   Sähköpostiosoite: