Tuonti EU:n jäsenvaltioista

Sisämarkkinakauppa EU:n jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsin, Liechtensteinin, San Marinon ja Andorran välillä.

Handel mellan medlemsländerna i EU och Norge, Island (endast levande fisk och fiskprodukter), Schweiz, Liechtenstein, San Marino och Andorra.

Intracommunity trade between Member States of EU and Norway, Iceland (only live fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino and Andorra.

  • Lisätietoja sisämarkkinakaupan voimassa olevista suojapäätöksistä saa  Ruokaviraston Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksiköstä, p.029 530 0400 
  • Närmare uppgifter: Livsmedelsverket tel. +358 29 530 0400
  • Additional information: Finnish Food Authority tel. +358 29 530 0400

 

VOIMASSA OLEVAT EU-KOMISSION SUOJAPÄÄTÖKSET/ EU-KOMMISSIONENS SKYDDSBESLUT SOM ÄR I KRAFT/ SAFE-GUARD MEASURES IN FORCE BY THE EU-COMMISSION

Päivitetty viimeksi / Latest update: 25.2.2021

Useita eri jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller flera medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning several member states

2020/1809 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/2010 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/2238 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/0017 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/0068 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/0122 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/0151 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/0239 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/0335 -[FI]-[SV]-[EN]

                            

Kohde: Suojapäätöksessä luetellaan jäsenmaissa todettujen korkeapatogeenisten lintuinfluenssa (H5N8) tapausten seurauksena kyseisessä jäsenmaissa muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Jäsenmaiden on toteutettava suoja-ja valvontavyöhykkeillä lintuinfluenssadirektiivin mukaisia toimenpiteitä päätöksen liitteessä mainittuun päivämäärään saakka.
Syy: Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (H5N8)
Voimassa: liitteessä määritetty kunkin suoja- ja valvontavyöhykkeen voimassaoloaika

 

2016/1918/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2017/2181 - [FI]-[SE]-[EN]
2020/2167 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/40 -[FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Elävien hirvieläinten siirtoja rajoitetaan Norjan ja Ruotsiin ja Suomeen määrättyjen rajoitusalueiden välillä. Suomi kuitenkin sallii teurasporojen siirrot Suomeen teurastettaviksi Norjasta ja Ruotsin rajoitusalueilta. Lisäksi norjalaisten porojen kauttakuljetukset Suomen alueen kautta toisaalle Norjaan ovat sallittuja. Muiden hirvieläinten, esimerkiksi kilpaporojen siirrot Norjasta ja Ruotsin rajoitusalueilta on kielletty eivätkä suomalaiset kilpaporot voi mennä kilpailemaan Norjaan tai Ruotsin rajoitusalueille. Päätöksellä rajoitetaan myös virtsahoukutushajusteiden maahantuontia, valmistusta, myyntiä ja käyttöä.
Syy: Hirvieläinten näivetystauti, CWD-tauti
Voimassa: 31.12.2022

 

2014/709/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/1432 - [FI] - [SE] - [EN]
2015/1783 - [FI]-[SE]-[EN]
2015/2433 -[FI]-[SE]-[EN]
2016/180 -[FI]-[SE]-[EN]
2016/464 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/857 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1236 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1372 - [FI]-[SE]-[EN]
20161405 - [FI]-[SE]-[EN]

2016/1441 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1771 -[FI]-[SE]-[EN]

2016/1900 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/2218 - [FI]-[SE]-[EN]
2017/205 - [FI]-[SE]-[EN]

2017/351- [FI]- [SE]- [EN]
20177564 - [FI]-[SE]-[EN]
2017/767- [FI]- [SE]-[EN]
2017/1196 -[FI]-[SE]-[EN]
2017/1265-[FI]-[SE]-[EN]
2017/1481- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1521- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1850- [FI]- [SE]- [EN]
2017/2166- [FI]-[SE]-[EN]
2017/2267- [FI]-[SE]-[EN]
2017/2411 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/169 - [FI]-[SE]-[EN]
konsolidoituna [FI]-[SE]-[EN]
2018/263 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/419 - [FI]-[SE]-[EN] RO väliaikainen/tillfällig/interim
2018/478 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/663- [FI]-[SE]-[EN]
2018/758- [FI]-[SE]-[EN]
2018/883- [FI]-[SE]-[EN]
2018/971- [FI]-[SE]-[EN]
2018/1036 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1282 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1512 - [FI]-[SE]-[EN]

2018/1576 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1635 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1689 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1856 - [FI]-[SE]-[EN]

2019/122 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/246 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/315 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/489 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/609 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/793 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/875 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/950 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/975 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1031 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1110 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1147 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1185 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1212 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1247 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1270 - [FI]-[SE]-[EN]

2019/1327 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1336 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1373 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1385 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1392 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1617 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1679 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1805 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1887 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1900 - [FI]-[SE]-[EN]

2019/1931 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1952 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1994 - [FI]-[SE]-[EN]

2019/2114 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/2169 - [FI]-[SE]-[EN]
2020/0015 - [FI]-[SE]-[EN]

2020/0046 - [FI]-[SE]-[EN]
2020/0220 - [FI]-[SE]-[EN]
2020/0291 - [FI]-[SE]-[EN]
2020/0451 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/0514 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/0543 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/0662 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/0773 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/0860 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/0883 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1005 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1053 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1107 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1150 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1185 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1211 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1233 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1257 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1283 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1316 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1330 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1535 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1568 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1594 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1644 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1741 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/1780 -[FI]-[SE]-[EN]
2020/2019 -[FI]-[SV]-[EN]
2020/2241 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/15 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/39 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/123 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/175 -[FI]-[SV]-[EN]

Kartta  ASF:n rajoitusalueista

Kohde: Elävien sikojen, niiden sukusolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden ja siasta saatavien sivutuotteiden siirtoja Bulgarian, Italian, Kreikan, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Saksan, Slovakian, Unkarin ja Viron rajoitusalueilta rajoitettu. Rajoitukset koskevat myös luonnonvaraisia sikoja (villisikoja) ja niistä saatavia tuotteita.


Syy: Afrikkalainen sikarutto
Voimassa: 21.4.2021


2013/764/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset / sista ändringar / latest amendments
2016/1898 - [FI] - [SE] - [EN]
2019/1972 - [FI]-[SE]-[EN]
2020/1525 - [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Elävien sikojen (kotisikojen ja luonnonvaraisten sikojen), tuoreen sianlihan sekä siitä koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden, sian siemennesteen, alkioiden ja munasolujen tuontia on rajoitettu eräiltä Bulgarian ja Romanian alueilta. Myös sikojen kauttakuljetusta näiden alueiden kautta on rajoitettu.
Syy: Klassinen sikarutto
Voimassa: 21.4.2021

 

2016/2008/EU - [FI- [SE] - [EN]

viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2017/1178 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/81
- [FI]-[SE]-[EN]
2019/1992 -[FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Nautojen, luonnonvaraisten märehtijöiden ja niistä saatujen sukusolujen ja alkioiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden, joidenkin eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden ja joidenkin elintarvikkeiden siirtoa rajoitetaan niistä jäsenmaista tai jäsenmaiden alueilta, joissa on todettu Lumpy skin-tautia. Tällä hetkellä rajoitukset koskevat Kreikkaa, Bulgariaa ja Kroatiaa. Myös rokotettujen eläinten ja rokotettujen emien alle 4 kk ikäisten jälkeläisten siirtoihin sisältyy erityisehtoja.
Syy: Lumpy skin-tauti
Voimassa: 21.4.2021

 

2018/320 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1998 - [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Suojapäätöksellä kielletään salamantereiden lähettäminen toiseen jäsenvaltioon. Lähettäminen on kuitenkin sallittu, jos salamantereita seuraa virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus. Terveystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on mm. että 1) siirrettävissä salamantereissa ei ole Bsal tartunnan kliinisiä oireita, 2) ne ovat peräisin populaatiosta, jossa ei ole Bsal tartunnasta johtuvaa kuolleisuutta ja kliinisiä oireita, 3) siirrettävät salamanterit on pidetty karanteenissa vähintään 6 viikkoa ja 4) ne on tutkittu Bsal tartunnan varalta negatiivisin tuloksin tai ne on hoidettu Bsal tartunnan varalta päätöksen liitteessä mainituilla vaihtoehdoilla.
Syy: Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans (sienikunta, Phylum Chytridiomycota, lahko Rhizophydiales)
Voimassa: 21.4.2021

 

Yksittäisiä jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller en enstaka medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning single member state

 

            

Italia / Italien / Italy

2014/909/EU - [FI] - [SE] - [EN]

viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/838/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2015/1943/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2017/370
- [FI] - [SE] - [EN]
2019/469
- [FI] - [SE] - [EN]
2019/1399 - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Elävien mehiläisten, kimalaisten ja mehiläistuotteiden tuontia Italiasta on rajoitettu.
Syy: Pieni pesäkuoriainen
Voimassa: 21.4.2021

Romania / Rumänien / Romania

2010/346/EY - [FI] - [SE] - [EN] 
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2019/1886     - [FI]-[SE]-[EN]


Kohde: Romaniasta tuotavat hevoset ja muut equidae-heimon eläimet, niiden alkiot ja munasolut. Romaniasta tuotavat hevoset ja muute equidae-heimon eläimet on ennen tuontia tutkittava näivetystaudin varalta. Alkioiden ja munasolujen luovuttajaeläimet on myös tutkittava näivetystaudin varalta.
Lista päätöksen mukaisista hyväksytyistä lähtöpitopaikoista, tarkemmat tiedot Ruokavirastosta.
Syy: Näivetystauti
Voimassa: toistaiseksi

Yhdistynyt kungingaskunta/Förenade kungariket/United Kingdom

2020/1742 -[FI]-[SV]-[EN]
2020/1996 -[FI]-[SV]-[EN]

2020/2051 -[FI]-[SV]-[EN]
2020/2240 -[FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Suojapäätöksessä luetellaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa todettujen korkeapatogeenisten lintuinfluenssa (H5N8) tapausten seurauksena kyseisessä jäsenmaassa muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Yhdistyneen kuningaskunnan on toteutettava suoja-ja valvontavyöhykkeillä lintuinfluenssadirektiivin mukaisia toimenpiteitä päätöksen liitteessä mainittuun päivämäärään saakka.
Syy: Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (H5N8)
Voimassa: 31.12.2020

 

*******