Tuonti EU:n jäsenvaltioista

Sisämarkkinakauppa EU:n jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsin, Liechtensteinin, San Marinon ja Andorran välillä.

Handel mellan medlemsländerna i EU och Norge, Island (endast levande fisk och fiskprodukter), Schweiz, Liechtenstein, San Marino och Andorra.

Intracommunity trade between Member States of EU and Norway, Iceland (only live fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino and Andorra.

 

VOIMASSA OLEVAT EU-KOMISSION SUOJAPÄÄTÖKSET/ EU-KOMMISSIONENS SKYDDSBESLUT SOM ÄR I KRAFT/ SAFE-GUARD MEASURES IN FORCE BY THE EU-COMMISSION

Päivitetty viimeksi / Latest update: 2.10.2019
 

Useita eri jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller flera medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning several member states

2017/247- [FI]-[SE]-[EN]

viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments

2017/417    -[FI]- [SE]- [EN] 
2017/554   -[FI]- [SE]- [EN]
2017/696   -[FI]- [SE]-[EN]
2017/780 -[FI]- [SE]- [EN]
2017/819 -[FI]-[SE]-[EN]
2017/977- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1139- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1240- [FI]- [SE]- [EN]
2017/1397- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1414- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1484- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1519- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1593- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1841- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1845- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1930- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1969- [FI]-[SE]-[EN]
2017/2000- [FI]-[SE]-[EN]
2017/2175- [FI]-[SE]-[EN]
2017/2289- [FI]-[EN]-[SE]
2017/2412- [FI]-[SE]-[EN]konsolidoituna [FI]-[SE]-[EN]
2018/314 - [FI]-[SE]-[SE]
2018/342 - [FI]-[SE]-(EN]
2018/418 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/510 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/560 - [FI]-[SE]-[EN
]
2018/623- [FI]-[SE]-[EN]
2018/642- [FI]-[SE]-[EN]
2018/697- [FI]-[SE]-[EN]
2018/821- [FI]-[SE]-[EN]
2018/894- [FI]-[SE]-[EN]

2018/1044 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1597 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1652 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1842 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/490 - [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Suojapäätöksessä luetellaan jäsenmaissa todettujen korkeapatogeenisten lintuinfluenssa (H5N8) tapausten seurauksena kyseisessä jäsenmaissa muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Jäsenmaiden on toteutettava suoja-ja valvontavyöhykkeillä lintuinfluenssadirektiivin mukaisia toimenpiteitä päätöksen liitteessä mainittuun päivämäärään saakka.
Syy: Korkeapatogeeninen lintuinfluessa (H5N8)
Voimassa: liitteessä määritetty kunkin suoja- ja valvontavyöhykkeen voimassaoloaika

 

2016/1918/EU - [FI] - [SE] - [EN]

viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments

2017/2181 - [FI]-[SE]-[EN]

Konsolidoitu [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Elävien hirvieläinten siirtoja rajoitetaan Norjan ja Ruotsiin ja Suomeen määrättyjen rajoitusalueiden välillä. Suomi kuitenkin sallii terurasporojen siirrot Suomeen teurastettaviksi Norjasta ja Ruotsin rajoitusalueilta. Lisäksi norjalaisten porojen kauttakuljetukset Suomen alueen kautta toisaalle Norjaan ovat sallittuja. Muiden hirvieläinten, esimerkiksi kilpaporojen siirrot Norjasta ja Ruotsin rajoitusalueilta on kielletty eivätkä suomalaiset kilpaporot voi mennä kilpailemaan Norjaan tai Ruotsin rajoitusalueille. Päätöksellä rajoitetaan myös virtsahoukutushajusteiden maahantuontia, valmistusta, myyntiä ja käyttöä.
Syy: Hirvieläinen näivetystauti, CWD-tauti
Voimassa: 31.12.2020

 

2014/709/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/1432 - [FI] - [SE] - [EN]
2015/1783 - [FI]-[SE]-[EN]
2015/2433 -[FI]-[SE]-[EN]
2016/180 -[FI]-[SE]-[EN]
2016/464 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/857 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1236 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1372 - [FI]-[SE]-[EN]
20161405 - [FI]-[SE]-[EN]

2016/1441 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1771 -[FI]-[SE]-[EN]

2016/1900 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/2218 - [FI]-[SE]-[EN]
2017/205 - [FI]-[SE]-[EN]

2017/351- [FI]- [SE]- [EN]
20177564 - [FI]-[SE]-[EN]
2017/767- [FI]- [SE]-[EN]
2017/1196 -[FI]-[SE]-[EN]
2017/1265-[FI]-[SE]-[EN]
2017/1481- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1521- [FI]-[SE]-[EN]
2017/1850- [FI]- [SE]- [EN]
2017/2166- [FI]-[SE]-[EN]
2017/2267- [FI]-[SE]-[EN]
2017/2411 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/169 - [FI]-[SE]-[EN]
konsolidoituna [FI]-[SE]-[EN]
2018/263 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/419 - [FI]-[SE]-[EN] RO väliaikainen/tillvällig/interim
2018/478 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/663- [FI]-[SE]-[EN]
2018/758- [FI]-[SE]-[EN]
2018/883- [FI]-[SE]-[EN]
2018/971- [FI]-[SE]-[EN]
2018/1036 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1282 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1512 - [FI]-[SE]-[EN]

2018/1576 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1635 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1689 - [FI]-[SE]-[EN]
2018/1856 - [FI]-[SE]-[EN]

2019/122 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/246 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/315 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/489 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/609 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/793 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/875 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/950 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/975 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1031 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1110 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1147 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1185 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1212 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1247 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1270 - [FI]-[SE]-[EN]

2019/1327 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1336 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1373 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1385 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1392 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/1617 - [FI]-[SE]-[EN]

Kartta  ASF:n rajoitusalueista

Kohde: Elävien sikojen, niiden sukusolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden ja siasta saatavien sivutuotteiden siirtoja Puolan, Liettuan, Italian, Viron, Latvian, Tsekin ja Romanian rajoitusalueilta rajoitettu. Rajoitukset koskevat myös luonnonvaraisia sikoja (villisikoja) ja niistä saatavia tuotteita.
Syy: Afrikkalainen sikarutto
Voimassa: 31.12.2019


2013/764/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset / sista ändringar / latest amendments
2016/1898 - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Elävien sikojen (kotisikojen ja luonnonvaraisten sikojen), tuoreen sianlihan sekä siitä koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden, sian siemennesteen, alkioiden ja munasolujen tuontia on rajoitettu eräiltä Bulgarian, Romanian, Kroatian ja Latvian alueilta (HUOM! Suomenkielisen päätöksen liitteessä lukee Latvian sijasta virheellisesti Liettua). Myös sikojen kauttakuljetusta näiden alueiden kautta on rajoitettu.
Syy: Klassinen sikarutto
Voimassa: 31.12.2019


2006/415/EY - [FI] - [SE] - [EN] konsolidoitu 
viimeisimmät muutokset / sista ändringar / latest amendments
2015/2225 - [FI] - [SE] - [EN]
2017/2410 - [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Elävän siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen, em. lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen siitosmunien, luonnonvaraisista riistalinnuista saatujen ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden ja linnuista saatavien sivutuotteiden tuontia rajoitetaan niistä maista, joissa on todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa. Lisäksi siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoamista tapahtumiin (messut, markkinat ym.) rajoitetaan.
Syy: korkeapatogeeninen H5N1-lintuinfluenssa
Voimassa: 31.12.2018

 

2016/2008/EU - [FI- [SE] - [EN]

viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2017/1178 - [FI]-[SE]-[EN]
2019/81
- [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Nautojen, luonnonvaraisten märehtijöiden ja niistä saatujen sukusolujen ja alkoiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden, joidenkin eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden ja joidenkin elintarvikkeiden siirtoa rajoitetaan niistä jäsenmaista tai jäsenmaiden alueilta, joissa on todettu Lumpy skin-tautia. Tällä hetkellä rajoitukset koskevat Kreikkaa, Bulgariaa ja Kroatiaa. Myös rokotettujen eläinten ja rokotettujen emien alle 4 kk ikäisten jälkeläisten siirtoihin sisältyy erityisehtoja.
Syy: Lumpy skin-tauti
Voimassa: 31.12.2019

 

2018/320 - [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Suojapäätöksellä kielletään salamantereiden lähettäminen toiseen jäsenvaltioon. Lähettäminen on kuitenkin sallittu, jos salamantereita seuraa virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus. Terveystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on mm. että 1) siirrettävissä salamantereissa ei ole Bsal tartunnan kliinisiä oireita, 2) ne ovat peräisin populaatiosta, jossa ei ole Bsal tartunnasta johtuvaa kuolleisuutta ja kliinisiä oireita, 3) siirrettävät salamanterit on pidetty karanteenissa vähintään 6 viikkoa ja 4) ne on tutkittu Bsal tartunnan varalta negatiivisin tuloksin tai ne on hoidettu Bsal tartunnan varalta päätöksen liitteessä mainituilla vaihtoehdoilla.
Syy: Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans (sienikunta, Phylum Chytridiomycota, lahko Rhizophydiales)
Voimassa: 31.12.2019

 

Yksittäisiä jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller en enstaka medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning single member stateBelgia/ Belgien/ Belgium

2018/1281/EU - [FI] - [SE] - [EN]
Kohde: Elävien eläinten ja tuotteiden tuontia (ml sukusolut) Belgiasta on rajoitettu.
Syy: Afrikkalainen sikarutto (ASF)
Voimassa: 30.11.2018

 


Bulgaria/ Bulgarien/ Bulgaria

2018/911/EU -[FI]-[SE]-[EN]

viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2018/954/EU- [FI]-[SE]-[EN]
2018/1499/EU- [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Elävien lammas- ja vuohieläinten ja niistä saatavien tuotteiden (mukaan lukien sukusolutuotteet) siirtoja on rajoitettu Bulgariasta
Syy: Pienten märehtijöiden rutto PPR
Voimassa: 28.12.2018


2018/1698/EU - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Elävien eläinten ja tuotteiden tuontia (ml sukusolut) Bulgariasta on rajoitettu.
Syy: Afrikkalainen sikarutto (ASF)
Voimassa: 10.2.2019

 

Italia / Italien / Italy

2014/909/EU - [FI] - [SE] - [EN]

viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/838/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2015/1943/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2017/370
- [FI] - [SE] - [EN]
2019/469
- [FI] - [SE] - [EN]
2019/1399 - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Elävien mehiläisten, kimalaisten ja mehiläistuotteiden tuontia Italiasta on rajoitettu.
Syy: Pieni pesäkuoriainen
Voimassa: 21.4.2021


Romania / Rumänien / Romania
 

2010/346/EY - [FI] - [SE] - [EN] 
Kohde: Romaniasta tuotavat hevoset ja muut equidae-heimon eläimet, niiden alkiot ja munasolut. Romaniasta tuotavat hevoset ja muute equidae-heimon eläimet on ennen tuontia tutkittava näivetystaudin varalta. Alkioiden ja munasolujen luovuttajaeläimet on myös tutkittava näivetystaudin varalta.
Lista päätöksen mukaisista hyväksytyistä lähtöpitopaikoista.
Syy: Näivetystauti
Voimassa: toistaiseksi
 

Slovakia / Slovakien / Slovakia

2019/1334 - [FI] - [SE] - [EN
Kohde: Elävien sikojen ja niistä saatavien tuotteiden tuontia (ml sukusolut) Slovakiasta on rajoitettu.
Syy: Afrikkalainen sikarutto (ASF)
Voimassa: 18.11.2019 saakka

 

Sveitsi / Schweiz / Switzerland

2013/657/EU - [FI] - [SV] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/2225 - [FI] - [SE] - [EN]
2017/2410 - [
FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Tuontikielto koskee niitä Sveitsin alueita, joilla viranomaiset soveltavat suojatoimenpiteitä, jos lintuinfluenssaa tavataan siipikarjassa tai luonnonvaraisissa linnuissa (1 artikla 2b kohta). Tuontikieltoon kuuluvat siipikarja, siitosmunat, MMM:n asetuksen 867/2009 4 §:n kohdan 5 mukaiset harrastelinnut sekä em. lintujen siitosmunat, luonnonvaraisten riistalintujen tuore liha, -mekaanisesti erotettu liha, -jauheliha, -raakalihavalmisteet ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta koostuvat tai sitä sisältävät lihavalmisteet, raaka lemmikkieläintenruoka ja käsittelemätön rehuaines, sekä kaikista linnuista peräisin olevat käsittelemättömät metsästysmuistot.
Syy: Lintuinfluenssa
Voimassa: 31.12.2018
Lisätietoja: Tuontikielto ei koske luonnonvaraisten lintujen lihaa sisältäviä lihavalmisteita, joihin käytetty liha on kuumennuskäsitelty suojapäätöksen artiklan 1 kohdan 3 mukaisesti.

 

*******