Tuonti EU:n jäsenvaltioista

Sisämarkkinakauppa EU:n jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsin, Liechtensteinin, San Marinon ja Andorran välillä.

Handel mellan medlemsländerna i EU och Norge, Island (endast levande fisk och fiskprodukter), Schweiz, Liechtenstein, San Marino och Andorra.

Intracommunity trade between Member States of EU and Norway, Iceland (only live fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino and Andorra.

  • Lisätietoja sisämarkkinakaupan voimassa olevista suojapäätöksistä saa  Ruokaviraston Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksiköstä, p.029 530 0400 
  • Närmare uppgifter: Livsmedelsverket tel. +358 29 530 0400
  • Additional information: Finnish Food Authority tel. +358 29 530 0400

 

EUROOPAN KOMISSION SUOJATOIMENPITEET/ EUROPEISKA KOMMISSIONENS SKYDDSÅTGÄRDER/ SAFEGUARD MEASURES BY THE EUROPEAN COMMISSION

Päivitetty viimeksi / Latest update: 18.4.2024

Useita eri jäsenmaita koskevat komission suojatoimenpiteet
Komissionens skyddsbeslut som gäller flera medlemsländer
Safeguard measures by the Commission concerning several member states

2023/2447 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2578 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2695 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2778 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2913 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/416 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/580 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/759 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/852 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/963 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/1066 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/1184 -[FI]-[SV]-[EN]

 

Kohde: Täytäntöönpanon seurauksena kyseisessä jäsenmaissa muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Jäsenmaiden on toteutettava suoja-ja valvontavyöhykkeillä komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisia toimenpiteitä päätöksen liitteessä mainittuun päivämäärään saakka.
Syy: Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa 
Voimassa: liitteessä määritetty kunkin suoja- ja valvontavyöhykkeen voimassaoloaika

 

2023/594/EU - [FI] - [SV] - [EN]
Muutokset:
2023/835 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/861 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/942 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/947 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1080 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1300 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1407 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1485 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1590 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1643 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1677 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/1799 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2396 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2213 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2421 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2469 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2894 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/413 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/760 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/808 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/870 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/968 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/1171 -[FI]-[SV]-[EN]Kohde: Elävien sikojen, niiden sukusolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden ja siasta saatavien sivutuotteiden siirtoja Bulgarian, Italian, Kreikan, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Tsekin, Unkarin ja Viron rajoitusalueilta rajoitettu. Rajoitukset koskevat myös luonnonvaraisia sikoja (villisikoja) ja niistä saatavia tuotteita.


Syy: Afrikkalainen sikarutto
Voimassa: 20.4.2028


2021/934 -[FI]-[SV]-[EN
2021/2158 -[FI]-[SV]-[EN]

 

Kohde: Elävien sikojen (kotisikojen ja luonnonvaraisten sikojen), tuoreen sianlihan sekä siitä koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden, sian siemennesteen, alkioiden ja munasolujen tuontia on rajoitettu eräiltä Romanian alueilta. Myös sikojen kauttakuljetusta näiden alueiden kautta on rajoitettu.
Syy: Klassinen sikarutto
Voimassa: 13.6.2026

 

2023/1521 - [FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Nautojen, luonnonvaraisten märehtijöiden ja niistä saatujen sukusolujen ja alkioiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden, joidenkin eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden ja joidenkin elintarvikkeiden siirtoa rajoitetaan niistä jäsenmaista tai jäsenmaiden alueilta, joissa on todettu Lumpy skin-tautia. Tällä hetkellä rajoitukset koskevat Kreikkaa ja Bulgariaa. Myös rokotettujen eläinten ja rokotettujen emien alle 4 kk ikäisten jälkeläisten siirtoihin sisältyy erityisehtoja.
Syy: Lumpy skin-tauti
Voimassa: 31.8.2024

 

2023/110 -[FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Elävien mehiläisten, kimalaisten ja mehiläistuotteiden tuontia eräiltä alueilta Italiassa ja Ranskassa (Reunion) on rajoitettu.
Syy: Pieni pesäkuoriainen
Voimassa: 31.12.2024

 

2023/2725 -[FI]-[SV]-[EN]
2023/2892 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/263 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/400 -[FI]-[SV]-[EN]
2024/881 -[FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Lampaiden ja vuohien tuontia Bulgariasta ja Kreikasta on rajoitettu.
Syy: Lammas- ja vuohirokko
Voimassa: 31.8.2024

 

Yksittäisiä jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller en enstaka medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning single member state

 

        

*******