Tuonti EU:n jäsenvaltioista

Sisämarkkinakauppa EU:n jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsin, Liechtensteinin, San Marinon ja Andorran välillä.

Handel mellan medlemsländerna i EU och Norge, Island (endast levande fisk och fiskprodukter), Schweiz, Liechtenstein, San Marino och Andorra.

Intracommunity trade between Member States of EU and Norway, Iceland (only live fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino and Andorra.

  • Lisätietoja sisämarkkinakaupan voimassa olevista suojapäätöksistä saa  Ruokaviraston Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksiköstä, p.029 530 0400 
  • Närmare uppgifter: Livsmedelsverket tel. +358 29 530 0400
  • Additional information: Finnish Food Authority tel. +358 29 530 0400

 

EUROOPAN KOMISSION SUOJATOIMENPITEET/ EUROPEISKA KOMMISSIONENS SKYDDSÅTGÄRDER/ SAFEGUARD MEASURES BY THE EUROPEAN COMMISSION

Päivitetty viimeksi / Latest update: 14.11.2022

Useita eri jäsenmaita koskevat komission suojatoimenpiteet
Komissionens skyddsbeslut som gäller flera medlemsländer
Safeguard measures by the Commission concerning several member states

2021/641 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/688 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/766 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/846 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/906 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/989 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1084 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1146 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1186 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1307 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1395 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1454 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1485 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1766 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1872 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1908 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1982 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/2100 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/2186 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/2310 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/53 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/106 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/198 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/257 
-[FI]-[SV]-[EN
2022/349 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/417 -[FI]-[SV]-[EN]  
2022/454 -[FI]-[SV]-[EN
2022/522 -[FI]-[SV]-[EN
2022/623 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/690 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/745 -[FI]-[SV]-[EN]  
2022/817 -[FI]-[SV]-[EN
2022/898 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/963 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1021 -[FI]-[SV]-[EN]  
2022/1200 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1320 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1351 -[FI]-[SV]-[EN
2022/1402 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1433 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1627 -[FI]-[SV]-[EN]  
2022/1853 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1996 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/2176 -[FI]-[SV]-[EN]         

Kohde: Täytäntöönpanopäätöksessä luetellaan jäsenmaissa todettujen korkeapatogeenisten lintuinfluenssa tapausten seurauksena kyseisessä jäsenmaissa muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Jäsenmaiden on toteutettava suoja-ja valvontavyöhykkeillä lintuinfluenssadirektiivin mukaisia toimenpiteitä päätöksen liitteessä mainittuun päivämäärään saakka.
Syy: Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa 
Voimassa: liitteessä määritetty kunkin suoja- ja valvontavyöhykkeen voimassaoloaika

 

2016/1918/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2017/2181 - [FI]-[SE]-[EN]
2020/2167 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/40 -[FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Elävien hirvieläinten siirtoja rajoitetaan Norjan ja Ruotsiin ja Suomeen määrättyjen rajoitusalueiden välillä. Suomi kuitenkin sallii teurasporojen siirrot Suomeen teurastettaviksi Norjasta ja Ruotsin rajoitusalueilta. Lisäksi norjalaisten porojen kauttakuljetukset Suomen alueen kautta toisaalle Norjaan ovat sallittuja. Muiden hirvieläinten, esimerkiksi kilpaporojen siirrot Norjasta ja Ruotsin rajoitusalueilta on kielletty eivätkä suomalaiset kilpaporot voi mennä kilpailemaan Norjaan tai Ruotsin rajoitusalueille. Päätöksellä rajoitetaan myös virtsahoukutushajusteiden maahantuontia, valmistusta, myyntiä ja käyttöä.
Syy: Hirvieläinten näivetystauti, CWD-tauti
Voimassa: 31.12.2022

 

2021/605/EU - [FI] - [SV] - [EN]
Muutokset:
2021/623 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/687 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/811 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/902 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/952 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/994 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1090 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1141 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1205 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1268-[FI]-[SV]-[EN]
2021/1371 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1453 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1714 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1794 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/1907 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/2024 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/2110 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/2249 -[FI]-[SV]-[EN]
2021/2308 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/65 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/97 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/136 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/205 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/440 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/491 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/587 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/705 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/743 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/852 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/889 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/917 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/946 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1196 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1234 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1325 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1366 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1413 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1460 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1617 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1841 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/1911 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/2067 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/2204 -[FI]-[SV]-[EN]Kartta  ASF:n rajoitusalueista

Kohde: Elävien sikojen, niiden sukusolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden ja siasta saatavien sivutuotteiden siirtoja Bulgarian, Italian, Kreikan, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Saksan, Slovakian, Unkarin ja Viron rajoitusalueilta rajoitettu. Rajoitukset koskevat myös luonnonvaraisia sikoja (villisikoja) ja niistä saatavia tuotteita.


Syy: Afrikkalainen sikarutto
Voimassa: 20.4.2028


2021/934 -[FI]-[SV]-[EN
2021/2158 -[FI]-[SV]-[EN]

 

Kohde: Elävien sikojen (kotisikojen ja luonnonvaraisten sikojen), tuoreen sianlihan sekä siitä koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden, sian siemennesteen, alkioiden ja munasolujen tuontia on rajoitettu eräiltä Romanian alueilta. Myös sikojen kauttakuljetusta näiden alueiden kautta on rajoitettu.
Syy: Klassinen sikarutto
Voimassa: 13.6.2026

 

2021/1070 - [FI- [SE] - [EN]

Kohde: Nautojen, luonnonvaraisten märehtijöiden ja niistä saatujen sukusolujen ja alkioiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden, joidenkin eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden ja joidenkin elintarvikkeiden siirtoa rajoitetaan niistä jäsenmaista tai jäsenmaiden alueilta, joissa on todettu Lumpy skin-tautia. Tällä hetkellä rajoitukset koskevat Kreikkaa ja Bulgariaa. Myös rokotettujen eläinten ja rokotettujen emien alle 4 kk ikäisten jälkeläisten siirtoihin sisältyy erityisehtoja.
Syy: Lumpy skin-tauti
Voimassa: 21.4.2023

 

2021/361 - [FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Täytäntöönpanopäätöksellä annetaan ehdot salamantereiden tuonnille ja lähettämiselle toiseen jäsenvaltioon. 
Syy: Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans (sienikunta, Phylum Chytridiomycota, lahko Rhizophydiales)
Voimassa: 31.12.2022

 

Yksittäisiä jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller en enstaka medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning single member state

Espanja / Spanien / Spain

2022/1913 -[FI]-[SV]-[EN]
2022/2004 -[FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Lampaiden ja vuohien tuontia Espanjasta on rajoitettu.
Syy: Lammas- ja vuohirokko
Voimassa: 31.12.2022

            

Italia / Italien / Italy

2021/597 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävien mehiläisten, kimalaisten ja mehiläistuotteiden tuontia Italiasta on rajoitettu.
Syy: Pieni pesäkuoriainen
Voimassa: 21.4.2024

 

*******