Maa- ja metsätalousministeriön toimittamat aineistot hallitusneuvotteluihin

6.6.2023

Fosforiasetuksen lantapoikkeus

23.5.2023

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat

22.5.2023

Maa- ja metsätalousministeriön tavoite aluehallinnon kehittämiseksi

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera) ja sen rooli sekä asema kehysjärjestelmässä

19.5.2023

Kysymykset vesilakiin ja kalatalousvelvoitteisiin liittyen

Virtavedet ja kalatalous sekä ns. nollavelvoitelaitokset

Vaelluskalakantojen elvyttäminen ja nousuesteet

15.5.2023

Suomen CAP-suunnitelma

CAP27-uudistus – maatalouspolitiikka Suomessa 2023-2027

12.5.2023

MMM:n hallinnonalan määrärahat - sopeuttamistarve ja sen vaikutukset

10.5.2023

Maatalouden tulos ja kehitysnäkymien parlamentaarisen arviointiryhmän (MAKA) ehdotukset

Käytännesäännöt

MMM:n hallinnonalan TAE2023-kalvot

Mitä kustantaisi Metsäbiotalouden paneelin perustaminen alkaneelle vaalikaudelle?

9.5.2023

Kansallinen metsästrategia 2035 - Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille

Taustatietoja maankäyttösektorin nieluista ja päästöistä

Maankäyttösektorin tilannekuva käytettäväksi hallitusohjelmaneuvotteluiden yhteydessä

8.5.2023

Maatalouden tilannekuva

Luonnon monimuotoisuus on turvattu uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä ja hoidossa

5.5.2023

Suomalaisen ruuantuotannon kestävyyden turvaaminen - parlamentaarisen MAKA työryhmän ehdotukset

Metsien kestävä käyttö

3.5.2023

Metsäpolitiikka, hiilinielujen tilannekuva ja skenaariot sekä biodiversiteettikysymystennäkymät

28.3.2023

MMM:n virkakunnan ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan
 

Katso myös

Maa- ja metsätalousministeriön virkanäkemys hallitusohjelmavalmisteluun

Tietoa hallitusneuvotteluista 2023 (vn.fi) 
 

Tämän sivun liitetiedostot eivät toistaiseksi täytä saavutettavuusvaatimuksia.