Lintuinfluenssa

Suomessa on kesällä 2023 todettu useita korkeapatogeenisen lintuinfluenssa A(H5N1) -viruksen aiheuttamia lintujen joukkokuolemia. Myös tarhatuissa turkiseläimissä on todettu lintuinfluenssaa. Selvitysten perusteella näyttää siltä, että luonnonvaraiset linnut ovat levittäneet virusta turkistarhoille.

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt turkiseläimissä todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi, jotta eläinterveysviranomaiset saavat oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin tartunnan hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi. 

Ruokavirasto johtaa taudintorjuntatoimia turkistarhatiloilla todettujen lintuinfluenssatartuntojen hävittämiseksi. Ruokavirasto seuraa lintuinfluenssan esiintymistä Suomen luonnonvaraisissa linnuissa ja on määrännyt tartuntavyöhykkeen yhdeksän maakunnan alueelle. Tartuntavyöhykkeellä siipikarjaa ei saa pitää ulkona. Myös muualla maassa suositellaan siipikarjan pitämistä sisällä. Ruokavirasto on myös antanut riistalintujen metsästäjille ohjeistuksia tartuntojen ehkäisemiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa, kuinka ihmiset voivat välttää tartunnan. Lintuinfluenssavirukset eivät tartu helposti ihmiseen.

Suomen viranomaiset pitävät myös kansainvälisiä terveys- ja eläinterveysjärjestöjä kuten WHO, WOAH, ECDC ja EFSA jatkuvasti ajan tasalla epidemian kulusta ja taudin torjunnasta. 

Toimenpiteet 

1.8.2023 Ruokaviraston linjaus: Kaikki minkit määrätään lopetettaviksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta.

28.7.2023 Suomen riistakeskus myönsi turkiseläintarhojen läheisyyteen suuren määrän lintujen poikkeuslupia lintuinfluenssan aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.

25.7.2023 Ruokavirasto laajensi lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä. Tartuntavyöhyke kattaa nyt Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan lisäksi myös Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Tartuntavyöhykkeellä on kielletty siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

20.7.2023 Ruokavirasto perusti korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisalueiden ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään taudin leviäminen edelleen siipikarjaan ja vankeudessa pidettäviin lintuihin. 

18.7.2023 Maa- ja metsätalousministeriö nimesi turkiseläinten lintuinfluenssan eläintautiluokkaan ”muu torjuttava eläintauti”.

Ajankohtainen tilanne

Kesällä 2023 poikkeuksellisen suuria luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia A(H5N1)-virusinfektion seurauksena on todettu myös Suomessa, mm. Lahdessa ja Ullavajärvellä. Tautia on todettu etenkin lokkilinnuista. Viime aikoina ei ole tullut uusia ilmoituksia lintujen joukkokuolemista.

Suomessa todettiin ensimmäinen korkeapatogeeninen lintuinfluenssa HPAI H5N1 –diagnoosi tarhatuilla turkiseläimillä 13.7.2023. Seuraavana päivänä diagnoosi varmistui neljän muun turkistarhatilan eläimistä. Tähän päivään mennessä (22.8.) tartunta on varmistettu yhteensä 25 pohjalaisella turkistarhatilalla, suurin tilojen määrä yhdessä kunnassa (Kaustinen). Muita kuntia, joissa tartunta on vahvistettu, ovat Kauhava, Evijärvi, Halsua, Kannus ja Vöyri. Yksittäisten samalla alueilla olevien epäilytilojen tutkiminen jatkuu.

Viruksen muuntumista on todettu viidellä tarhalla. Katso ajankohtainen lista lintuinfluenssatapauksista Ruokaviraston sivuilta.

Tartunnan saaneiden turkistarhatilojen koko vaihtelee huomattavasti. Epidemiologiset selvitykset viittaavat luonnonvaraisten lintujen osallisuuteen viruksen leviämiseen turkistarhoille. Suomessa on kaikkiaan toiminnassa noin 400 turkistarhatilaa. Tuotannosta noin 90 % keskittyy Pohjanmaan maakuntiin. Turkiseläinten kokonaismäärä Suomessa on noin 1,3 miljoonaa (syksyn nahkontakauden jälkeen n. 0,3 miljoonaa). Tautitilanteen kartoittamiseksi Ruokavirasto käynnistää lintuinfluenssatarkastukset kaikilla Suomen turkistarhatiloilla.

Tartuntatiloista 13:lle Ruokavirasto on antanut lopetuspäätöksen ja yhteensä noin 120 000 eläintä on määrätty lopetettavaksi (tilanne 22.8.). Lopetukset on saatu päätökseen 12 tilalla, ja niitä toteutetaan tässä vaiheessa vielä yhdellä tilalla. Tällä hetkellä kahdeksalla tartuntatilalla ei ole määrätty eläimiä lopetettavaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ruokavirastolle antaman lausunnon mukaisesti on kaikki minkit määrätty tartuntatiloilla lopetettaviksi. Katso THL:n lausunto: Lintuinfluenssaviruksen sopeutuminen nisäkkäisiin pysäytettävä ja henkilösuojaukseen kiinnitettävä huomiota turkistarhoilla

Tiedotteita ja uutisia

Ajankohtaista: Lintuinfluenssa

MMM
Uutinen 6.9.2023 13.00