Hyppää sisältöön
Media

Uusi asetus velvoittaa turkiseläinten tilat suojattaviksi verkoilla ja muilla toimenpiteillä lintuinfluenssan torjumiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2024 12.17
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen turkiseläinten suojaamisesta luonnonvaraisista linnuista tarttuvalta lintuinfluenssalta.

Asetus määrää toimenpiteistä, joita turkistarhoilla on tehtävä, jotta turkiseläinten kontakti lintuihin ja muihin haittaeläimiin sekä niiden ulosteeseen vältettäisiin. Turkistarhojen varjotalojen, hallien ja muiden eläintenpitotilojen aukot pitää sulkea joko verkolla tai muulla materiaalilla siten, että linnut eivät pääse eläintiloihin sisälle. Jos käytetään verkkoa, saa sen silmäkoko olla enintään 25 x 25 mm. Lokkien pääsy häkkien alle sekä häkkien ulkosivulle ja mahdollisesti siellä kulkevien vesiputkien päälle on estettävä 15. huhtikuuta ja 31. lokakuuta välisenä aikana, jolloin todennäköisimmin lokkeja esiintyy alueella. Tämä voidaan toteuttaa joko asentamalla verkko varjotalokohtaisesti räystäältä maahan saakka, tai asentamalla verkko varjotalojen räystäiden välille estäen lintujen lentäminen varjotalojen alle ja viereen. Määräaikaisen verkon silmäkoosta tai materiaalista ei säädetä. 

Asetus määrää myös toimenpiteistä, joilla torjutaan muita haittaeläimiä. Esimerkiksi kasvillisuus on pidettävä lyhyenä kahden metrin etäisyydellä rakennuksista. Varjotalojen väliin asennettavaa lokkiverkkoa täytyy pystyä siirtämään pois tieltä ruohon leikkuun tai lannan ajon ajaksi. Materiaalin pitää olla kestävää, ja lintujen takertuminen verkkoon pitää pyrkiä estämään.

Asetuksella säädetään myös turvallisesta rehun jaosta ja rehuvarastojen suojauksesta. Ruokinta ja juotto on tehtävä niin, etteivät lintujen ulosteet pääse likaamaan rehuja tai juomavettä. Rehut on varastoitava suljetuissa säiliöissä, ja rehuvarastojen ovet on pidettävä suljettuina aina, kun rehua ei ajeta, jotta linnut eivät pääse lentämään rehun varastointitiloissa.

Suomessa todettiin lintuinfluenssaa turkiseläimissä ensimmäisen kerran kesällä 2023. Tartuntaa on nyt todettu yhteensä 71 turkistarhassa. Turkiseläimissä esiintyvään lintuinfluenssaan suhtaudutaan vakavasti, koska tauti voi nisäkkäässä muuntua ihmisiin helpommin tarttuvaksi. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi.  Taudintorjuntatoimenpiteinä lintuinfluenssatartunnan saaneita turkiseläimiä lopetetaan. Niillä turkistarhoilla, jotka toistaiseksi ovat säästyneet tartunnalta, on erityisen tärkeää suojata turkiseläimet linnuilta ja niiden ulosteelta, jotta vastaava epidemia vältettäisiin tulevaisuudessa. Asetus tuli voimaan 15.1.2024 ja sitä sovelletaan 15.4.2024 lähtien. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

erityisasiantuntija Tiina Juselius, tiina.juselius@gov.fi p. 02951 62103