Hoppa till innehåll
Media

Krav på att skydda pälsdjursfarmer med nät och andra åtgärder för att bekämpa aviär influensa i ny förordning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2024 12.17 | Publicerad på svenska 16.1.2024 kl. 14.27
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om hur pälsdjur ska skyddas mot aviär influensa som överförs från vilda fåglar.

Förordningen fastställer vilka åtgärder som ska vidtas på pälsdjursfarmer för att undvika att pälsdjur kommer i kontakt med fåglar och andra skadedjur samt deras avföring. Öppningar i pälsdjurens skugghus, hallar och andra djurhållningsplatser ska skyddas med nät eller andra lämpliga material för att hindra fåglar från att komma in i byggnaden. Om nät används får hålen i nätet vara högst 25 x 25 mm. Mellan den 15 april och den 31 oktober, då det är mest sannolikt att måsar förekommer i området, ska måsar hindras från att komma in under burarna, på utsidan av burarna eller ovanpå eventuella vattenrör som finns där. Detta kan man göra antingen genom att skydda varje skugghus med ett nät från takkanten till marken eller genom att mellan skugghusen lägga ett nät från takkant till takkant så att fåglar inte kan flyga under och bredvid skugghusen. Det finns inga bestämmelser om hur stora hål nätet ska ha eller vilket material det ska vara gjort av.

Förordningen innehåller också bestämmelser om åtgärder för bekämpning av andra skadedjur. Till exempel ska växtligheten hållas låg inom ett område på minst två meter från byggnaderna. Nätet mellan skugghusen måste kunna flyttas bort under tiden som man klipper gräs eller kör bort spillning. Materialet måste vara hållbart och man måste försöka förhindra att fåglar fastnar i nätet.

I förordningen ingår även bestämmelser om utfodring och skydd av foderförråd. Pälsdjurens tillgång till foder och dricksvatten ska ordnas på ett sådant sätt att fågelavföring inte kan förorena fodret eller dricksvattnet. Foder ska lagras i slutna behållare och dörrarna till foderförråden ska hållas stängda varje gång foder inte körs, så att fåglar inte kan flyga in i foderförråden.

I Finland upptäcktes aviär influensa hos pälsdjur första gången sommaren 2023. Smittan har nu konstaterats på sammanlagt 71 pälsdjursfarmer. Orsaken till att man förhåller sig allvarligt till aviär influensa hos pälsdjur är att sjukdomen hos däggdjur kan mutera så att den lättare smittar till människor. Jord- och skogsbruksministeriet har lagt till högpatogen aviär influensa hos pälsdjur i förteckningen över andra djursjukdom som ska bekämpas.

En av åtgärderna för bekämpning av sjukdomen är att pälsdjur som smittats med aviär influensa ska avlivas. För att undvika en liknande epidemi i framtiden är det särskilt viktigt att pälsdjuren på de farmer som hittills inte har blivit smittade skyddas från fåglar och deras avföring.

Förordningen trädde i kraft den 15 januari 2024 och den tillämpas från och med den 15 april 2024.

Mer information från jord-och skogsbruksministeriet
Tiina Juselius, specialsakkunnig, tiina.juselius@gov.fi, tfn 0295 162 103