Virukset suomalaisessa perunantuotannossa - yleisyys ja tartunnan lähteet

1.1.2018–31.12.2019
Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Jari Valkonen
Kokonaisrahoitus: 157 000 €
Rahoitus 2018: 157 000 €

Suomessa on niukasti tutkimustietoa eri virusten yleisyydestä suomalaista alkuperää olevien esiperus- ja perussiementen myöhemmissä sukupolvissa, alemman siemenluokan siemenperunoissa, ruokaperunatuotannossa tai luonnonkasveilla.

Tässä hankkeessa kartoitetaan virusten yleisyyttä sekä perunantuotannossa esiperussiemenestä ruokaperunaan että luonnonkasveissa uudella, laaja-alaisella, pienten RNA-molekyylien sekvensointiin perustuvalla menetelmällä. Sen avulla näytteestä voidaan tutkia kerralla sekä tunnetut että tieteelle uudet virukset.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää siemenperunaa koskevan lainsäädännön arvioinnissa. Tulosten avulla voidaan ennaltaehkäistä kasvinsuojelullisia ongelmia perunalla ja muilla viljelykasveilla nyt ja tulevaisuudessa.