Nautojen ruokinnan ja erityksen lähtötietojen ja arviointimenetelmien vaikutukset kansalliseen erityslaskentaan ja edelleen päästöarvioihin (Narutesti)

1.1.2018–31.12.2019
Hakija: Luonnonvarakeskus
Vastuututkija: Marketta Rinne
Kokonaisrahoitus: 177 000 €
Rahoitus 2018: 177 000 €

Hanke tähtää nautojen sonnan ja virtsan eritystiedon laadun parantamiseen ja edelleen muun muassa lannan käytön ja päästöarvioiden tarkentamiseen. Tämä kaksivuotinen hanke kattaa niin lypsy- kuin lihakarjankin.

Naudat tuottavat noin 75 % kaikesta Suomen kotieläintuotannossa eritetystä sonnasta ja virtsasta sekä niistä muodostuvista lannoista joten on tärkeää että laskelmat perustuvat oikeisiin lähtötietoihin.

Tämän hankkeen vahvuus on se, että aiheen ympärille kootaan nautasektorin eri toimijat (tutkimus, maito- ja liha-alan yritykset, viljelijät, neuvonta, hallinto), jotka muodostavat yhteisen käsityksen nautojen ruokinnan ja erityksen huomioinnin periaatteista ja lähtötiedoista. Näin varmistetaan, että järjestelmien taustalla on paras mahdollinen tutkimuksen ja käytännön tieto sekä käytettävissä olevat tietoaineistot ja että erityslaskenta lähtötietoineen on läpinäkyvä ja dokumentoitu.