Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla

1.1.2018–31.12.2020
Hakija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vastuututkija: Pasi Raiskinmäki
Kokonaisrahoitus: 305 000 €
Rahoitus 2018: 150 000 €

Tavoitteena on tutkia, miten eri sähkön-, lämmön- ja liikennepolttoaineen tuotantojärjestelmien yhdistäminen voisi luoda mahdollisuuden taloudellisesti järkevälle tavalle tuottaa energiaa sekä ohjata kuormaa ja kulutusta maatiloilla sekä maaseudulla sellaisilla alueilla, joissa yhdyskuntarakenne ja elinkeinotoiminnan määrä sen mahdollistaisivat.

Energiatehokkuudella ei vain pienennetä energiankulutusta, kustannuksia ja päästöjä, vaan se on yhdistettynä energiaomavaraisuuteen osa kykyä vastata äkillisiin muutoksiin maataloustuotannon reunaehdoissa.