Biologisin keinoin tehoa Fusarium-punahomeiden hallintaan

1.1.2018–31.12.2020
Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT
Vastuututkija: Arja Laitila
Kokonaisrahoitus: 197 000 €
Rahoitus 2018: 197 000 €

Homeiden kasvun estoon käytetään mikrobeja tai mikrobiseoksia, jotka valtaavat tilaa kehittyvien jyvien pinnalla sekä estävät ja kilpailevat haittahomeiden kanssa. Tavoitteena on selvittää biologisen torjunnan käyttömahdollisuuksia joko yksinomaisena torjuntana tai yhdistettynä muihin torjuntakeinoihin kuten kemialliseen torjuntaan eli osana integroitua kasvinsuojelua.

Tutkimukseen valitaan taustaselvityksen perusteella tehokkaiksi osoittautuneiden bakteeri-, hiiva- ja homelajeja kaupallisilta toimijoilta ja tutkimusosapuolten mikrobikokoelmista. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää terveestä kasvista saatavan mikrobiston siirron mahdollisuuksia viljojen Fusarium-tautien torjunnassa.

Projektissa sovelletaan biologisen torjunnan mahdollisuuksia ennen kasvukautta (siemenvilja), kasvukaudella (Fusarium-kasvu aktiivisimmillaan erityisesti kasvukauden lopussa) että kasvukauden jälkeen (kuivausta odottavat viljaerät, olki- ja sänkijäte).