Maataloussektorin asema rahoitusmarkkinoilla: kysyntä, tarjonta ja uudet instrumentit

1.1.2018–28.2.2019
Hakija: Pellervon taloustutkimus PTT
Vastuututkija: Kyösti Arovuori
Kokonaisrahoitus: 177 000 €
Rahoitus 2018: 177 000 €

Tutkimuksella vastataan ajankohtaiseen haasteeseen kehittää maatalouden rahoitusvaihtoehtoja. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa maatalousyrittäjien rahoitusoloista, pankkirahoituksen saatavuudesta ja riittävyydestä sekä siitä, miten alan yrittäjien kilpailukykyä voi tukea rahoituslähteiden pohjaa laajentamalla.

Tutkimuksessa kartoitetaan maatalouden rahoitusasema tuottajille tehtävän kyselyn ja rahoituspäätöksiä tekevien tahojen haastatteluiden kautta sekä selvittämällä vaihtoehtoisten uusien rahoitusmekanismien hyödyntäminen ja toimeenpano Suomessa.