Kokogenomisekvensoinnin avulla kohti optimoitua Listeria monocytogenes -riskin hallintaa elintarvikeketjussa

1.1.2018–31.12.2020
Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Miia Lindström
Kokonaisrahoitus: 265 900 €
Rahoitus 2018: 140 000 €

Listeria monocytogenes on ympäristöbakteeri, joka aiheuttaa vakavaa elintarvikevälitteistä sairautta, listerioosia. Listerian torjunta on vaativaa, sillä bakteeri kykenee sopeutumaan erilaisiin ympäristöolosuhteisiin ja pesiytymään tuotantolaitoksiin.

Suomessa listerioositapauksien määrä on lisääntynyt viime vuosina, vaikka listerian torjuntaan kohdennetaan elintarviketeollisuudessa huomattavasti resursseja. Torjunnan kustannustehokkuuden parantamiseksi elintarviketuotantoon tarvitaan oikein mitoitettuja ja riskiperusteisesti kohdennettuja torjuntatoimenpiteitä, jotka estävät listerian pesiytymisen ja takaavat elintarvikkeiden turvallisuuden.

Tämä hanke tukee kustannustehokkaan ja kohdennetun listeriatorjunnan käyttöönottoa elintarviketeollisuudessa. Hankkeessa selvitetään torjuntatoimenpiteiden kustannuksia, tehokkuutta ja hyötyjä sekä parannetaan valmiuksia tunnistaa stressitekijöitä hyvin kestäviä ja tuotantoympäristöön pesiytyviä L. monocytogenes -kantoja.