Terveellisemmät ja tehokkaammat tavat rauhoittaa nupoutettavia vasikoita

1.6.2018–1.7.2020
Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Laura Hänninen
Kokonaisrahoitus: 167 000 €
Rahoitus 2018: 167 000 €

Tässä hankkeessa tutkimme markkinoilla olevien rauhoiteaineiden yhdistelmiä, joilla vasikoiden rauhoitus voisi olla turvallisempi ja tehokkaampi, tarvittavan rauhoitteen annos olisi vähäisempi, kipua lievittävä vaikutus parempi ja haittavaikutusten riski pienempi kuin nykyisillä tavoilla.

Nupoutusopas päivitetään hankkeen päätteeksi vastaamaan uusinta tietoa ja tarvetta kentällä. Lisäksi ja koulutamme sekä eläinlääkäreitä että tuottajia vasikoiden nupoutuksen oikeaoppisesta suorittamisesta ja siihen liittyvästä lääkityksestä. Oppaan päivityksessä sekä koulutuksessa huomioidaan eläinsuojelulain muutostyön vaatimukset.