Ravinnetaseilla typpitalous kuntoon

1.1.2018–31.12.2019
Hakija: Luonnonvarakeskus
Vastuututkija: Eila Turtola
Kokonaisrahoitus: 256 000 €
Rahoitus 2018: 120 000 €

Hankkeen päätavoite on kehittää Luken verkkosivujen kautta toimiva selkeä ja helppokäyttöinen työkalu, joka tarjoaa viljelijöille ja neuvonnalle mahdollisuuden tarkastella tärkeimpien viljelykasvien typpitaseita realistisesti suhteessa samanlaisissa olosuhteissa toteutuneisiin taseisiin.

Laskuri tuottaa peltolohkokohtaisista typpitaseista diagnoosit tärkeimmille viljelykasveille. Kun myös saatua satotasoa verrataan samoilla typpilannoitusmäärillä toteutuneisiin satoihin, laskuri motivoi tekemään peltojen perusparannuksia. Tarvittaessa laskuri neuvoo optimoimaan kevätviljojen typpilannoitusta tilanteeseen sopivaksi, jolloin viljelijä voi hyötyä taloudellisesti.