Lypsylehmien sorkka-alueen ihotulehdus – uusi uhka lypsykarjataloudelle

1.4.2018–31.12.2020
Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Timo Soveri
Kokonaisrahoitus: 305 000 €
Rahoitus 2018: 150 000 €

Maassamme on jo usean vuoden ajan todettu sorkka-alueen ihotulehdusta (Digital Dermatitis, DD), joka monissa muissa maissa on laajalle levinnyt ja merkittävin lypsykarjan sorkkasairaus. Laajemmalle levitessään se aiheuttaa eläimille merkittäviä hyvinvointiongelmia ja omistajille suuria taloudellisia menetyksiä.

Koska Suomessa vaikuttaa toistaiseksi olevan melko vähän DD:tä, tulisi tautitilanne ja sen riskitekijät maassamme selvittää nopeasti. Näin pystyisimme laatimaan tehokkaan, uusimpaan tietoon perustuvan vastustusohjelman DD:n leviämisen hidastamiseksi ja estämiseksi.

Tutkimushanke toteutetaan HY:n ja Eviran yhteistyönä, jossa muina yhteistyökumppaneina on kotimaisia asiatuntijaorganisaatioita (esim. ETT ja Valio) ja ulkomaisia yliopistoja muun muassa muista Pohjoismaista, Virosta ja USA:sta.