Mallinnus ja data-analyysi apuna kasvitautien torjunnassa

1.1.2018–31.12.2019
Hakija: Oulun yliopisto
Vastuututkija: Outi Mäyrä
Kokonaisrahoitus: 157 600 €
Rahoitus 2018: 157 600 €

Tutkimuksen aikana tuotetaan kehittynyt ja helppokäyttöinen malli, jolla voidaan ennustaa kasvitautien esiintymistä kasvukauden alun säätilan mukaan sekä optimoida torjunta-aineiden käyttöä.

Tutkimukseen tuodaan Big data -näkökulmaa hyödyntämällä jo olemassa olevaa tiedonkeruujärjestelmää, yhdistämällä eri tietokantojen tietoa uuden tiedon tuottamiseksi, jalostamalla tietoa kehittyneillä datankäsittelymenetelmillä sekä tuomalla jalostettu informaatio hyötykäyttöön.

Suoraa hyötyä kasvitautien ennustamisesta saadaan, kun torjunta-aineiden ruiskutukset suoritetaan vain tarpeen vaatiessa eikä varmuuden vuoksi. Torjunta-aineiden käytön optimoinnilla saavutetaan hyötyä sekä talouden että ympäristön näkökulmasta.