Turkinpurenta siniketuilla: syntytapa, syyt ja ehkäiseminen

1.4.2018–31.12.2020
Hakija: Luonnonvarakeskus
Vastuututkija: Jaakko Mononen
Kokonaisrahoitus: 226 000 €
Rahoitus 2018: 110 000 €

Ketunkasvattajille suunnatulla kyselyllä kerätään tietoa heidän käsityksistään turkinpurennan yleisyydestä, syntytavasta ja syistä. Kenttätutkimuksella yksityisillä kettutiloilla selvitetään turkinpurennan ja siitosnaaraiden lisääntymismenestyksen välistä yhteyttä.

Koeoloissa tehtävillä seurantatutkimuksella ja eläinkokeella selvitetään, onko turkinpurenta yksilöillä vuodesta toiseen toistuva ominaisuus, kuinka turkinpurenta etenee kettuyksilöillä, kuinka kasvatusympäristö (etenkin virikkeellistäminen) vaikuttaa turkinpurentaa ja kuinka turkinpurenta liittyy eläinyksilöiden kokemaan hyvinvointiin.

Turkinpurennan perinnöllisyydestä saadaan tietoa rinnakkaisesta hankkeesta. TUSINA-hankkeen lopputuloksena julkaistaan ketunkasvattajien käyttöön ”Sinikettujen turkinpurennan vähentämisen toimenpidesuunnitelma”.