Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa (LumoVesi)

1.1.2018–31.12.2020
Hakija: Luonnonvarakeskus
Vastuututkija: Terho Hyvönen
Kokonaisrahoitus: 246 000 €
Rahoitus 2018: 120 000 €

Hanke tuottaa tietoa, joka edistää sekä luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutoimenpiteiden käytäntöön vientiä maatiloilla, että ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden kehittämistä.

Hankkeen tavoitteena on

  1. selvittää luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden ristiriitoja maatalous- ja ympäristöpolitiikassa sekä ympäristötavoitteiden käytännön edistämisen esteitä maatiloilla
  2. tutkia empiirisesti luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävien toimenpiteiden vaikutusten yhteisvaihtelua
  3. laatia toimenpidesuosituksia luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävistä toimenpiteistä ja arvioida toimenpiteiden toteuttamiskustannuksia
  4. kehittää päätöksentekotyökalu edistämään tiedonsiirtoa luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävistä toimenpiteistä maatiloilla.