Lypsykarjojen hyvän paratuberkuloositilanteen todentaminen ja sertifiointi elinkeinon tukemiseksi

1.1.2018–31.12.2019
Hakija: Elintarviketurvallisuusvirasto
Vastuututkija: Sinikka Pelkonen
Kokonaisrahoitus: 54 000 €
Rahoitus 2018: 54 000 €

Paratuberkuloosi on märehtijöiden hitaasti etenevä suolistotulehdus, joka johtaa maidontuotannon alenemiseen, kuihtumiseen ja eläimen kuolemaan. Suomessa tautia on todettu vain parissa emolehmäkarjassa 1992–2000, mutta ei lypsykarjoissa.

Kansainvälinen paratuberkuloosijärjestö valmistelee kansainvälisen eläinkaupan sääntöjä, jotka tulevat edellyttämään eriasteista, jatkuvaa tartunnan seurantaa. Tällä hankkeella pyritään aloittamaan paratuberkuloositutkimukset lypsykarjoissa sekä rakentamaan elinkeinon pyörittämä vastustusohjelma, jolla kyetään uskottavasti osoittamaan hyvä tautitilanne.

Lisäksi vastustusohjelmaa tarjotaan ja muokataan sopivaksi emolehmäkarjoille. Tätä kautta edesautetaan Suomen paratuberkuloositilanteen säilymistä suotuisana. Lähes täydellinen vapaus paratuberkuloosista edistää karjatalouden kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia.