Fosforin kerrostumisen nopeus matalaan muokatuilla mailla ja vaikutukset fosforihuuhtoumaan (P-kerros)

1.1.2018–31.10.2019
Hakija: Luonnonvarakeskus
Vastuututkija: Risto Uusitalo
Kokonaisrahoitus: 98 500 €
Rahoitus 2018: 98 500 €

Kevennetty muokkaus on ollut keskeinen toimenpide maatalouden ympäristöohjelmissa ja sen tavoitteena on ollut eroosion vähentäminen. Muokkaussyvyyden madaltuminen on kuitenkin aiheuttanut fosforin rikastumista maan pintakerrokseen, kun lannoitteet ja kasvinjätteet sekoitetaan aiempaa pienempään maatilavuuteen.

Koska sade- ja lumensulamisvedet tasapainottuvat pellon pintakerroksen ravinnerikkaan maan kanssa, tarkoittaa fosforin rikastuminen pintakerrokseen pelloilta poistuvien valumavesien liukoisen fosforin pitoisuuden kasvua. Liukoisessa muodossa oleva fosfori puolestaan ruokkii täysimääräisesti pintavesien perustuotantoa, kuten leväkasvustoja.

P-kerros-hanke kokoaa vuosikymmenien mittaiset aineistot Luken huuhtoumakoekentiltä. Aineistojen avulla johdetaan malli maan helppoliukoisen fosforin kerrostumisen nopeudesta muokkaussyvyyden madaltuessa sekä kerrostumisen vaikutuksesta valumavesien liukoisen fosforin pitoisuuksiin.