Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset

1.1.2018–31.12.2021
Hakija: Luonnonvarakeskus
Vastuututkija: Arto Huuskonen
Kokonaisrahoitus: 275 000 €
Rahoitus 2018: 130 000 €

Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja arvioida Suomen kotieläintuotannon vaihtoehtoisten kehityspolkujen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hankkeessa laaditaan viisi vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa Suomen kotieläintaloudesta noin vuonna 2030.

Tulevaisuuskuvien perushahmot ovat seuraavat:

  1. Kasvis-Suomi (kaupallinen kotieläintuotanto loppuu, suomalaiset syövät kasvis-, kala- ja riistaruokia)
  2. Ympäristö-Suomi (kotieläintuotanto vähenee merkittävästi ja palvelee ensisijaisesti ympäristönhoitoa)
  3. Terveys-Suomi (punaisen lihan tuotanto ja kulutus vähenevät jonkin verran)
  4. Huoltokyky-Suomi (täysi omavaraisuus kotieläintuotteissa palvelee ensisijaisesti huoltovarmuutta ja kansantalouden tasapainoa)
  5. Kotieläin-Suomi (vastataan lihan kasvavaan vientikysyntään ja rehualan tarve kasvaa merkittävästi.