Hyppää sisältöön
Media

Laajapohjainen työryhmä saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseksi aloittaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2019 11.05
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt kalastuksen rajoittamiseksi 262 sopimusta vesialueen omistajien kanssa. Sopimusten voimassaolo päättyy 31.12.2020.

Norppakanta on nykyisen ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.

Saimaannorpan suojelustrategian kannan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on kalastusta säänneltävä myös asetus- ja sopimuskauden jälkeen, joten kalastuksen sääntelytoimenpiteiden suunnittelu on tarpeen aloittaa seuraavalle viisivuotiskaudelle.

– Tavoitteena on yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa aikaansaada alueelle kalastussäännöt, jotka jatkossakin turvaavat saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen, kertoo työryhmän puheenjohtaja, kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työryhmän tulee arvioida saimaannorpan suojelemiseksi asetettujen kalastuksenrajoittamistoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tulee selvittää ja esittää myös muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää.  Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen.

– On tärkeää, että työryhmä on laajapohjainen ja siinä on vahva alueen edustus. Paikallisten ihmisten, vesialueen omistajien ja kalastajien sitoutuminen on keskeinen osa norpan suojelussa onnistumista, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Työn yhteydessä järjestetään muun selvitystyön ohella alueellisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueella.

Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11.12.2020 mennessä.

Työryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja:

kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö.

Jäsenet:

ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö

maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä- Karjalan liitto

ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojeluprosessin päällikkö Tuula Kurikka, Metsähallitus luontopalvelut

eräsuunnittelija Eero Hartikainen, Metsähallitus erätalous

tutkija Irma Kolari, Luonnonvarakeskus

vanhempi konstaapeli Janne Rinkinen, Itä-Suomen poliisilaitos

kalatalousasiantuntija Heli Peura, Pohjois-Savon ELY-keskus

yliopistotutkija Mervi Kunnasranta, Itä-Suomen yliopisto

ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, Suomen WWF

saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen, Suomen Luonnonsuojeluliitto

lakimies Irene Pirhonen, Kalatalouden Keskusliitto

toiminnanjohtaja Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

kaupallinen kalastaja, Markku Turtiainen Suomen sisävesiammattikalastajien liitto

puheenjohtaja Markku Auvinen, Etelä-Savon Kalatalouskeskus

hallituksen jäsen Päivi Paavilainen, Saimaan Norppaklubi 

kalatalousneuvoja Harry Härkönen, saimaannorppa-alueen kalatalousalueet

Työryhmän sihteerinä toimii kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Linkit:

Kts. myös MMM:n, YM:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen yhteistiedote 16.10.2019.

Nykyiset kalastusrajoitukset

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalastusneuvos, työryhmän puheenjohtaja Eija Kirjavainen, p. 040 772 1262, eija.kirjavainen@mmm.fi
ministeri erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Eläimet ja kasvit Jari Leppä Kalat Luonto ja ilmasto Saimaannorppa Vesi