Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En bred arbetsgrupp för att samordna fisket och skyddet av saimenvikaren inleder arbetet

Jord- och skogsbruksministeriet
18.10.2019 11.05 | Publicerad på svenska 22.10.2019 kl. 12.23
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda fiskebestämmelserna som behövs för att skydda saimenvikaren. Bestämmelserna träder i kraft 2021.

Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen trädde kraft i april 2016 och gäller fram till april 2021. Vidare har NTM-centralen i Norra Savolax ingått 262 avtal med vattenområdets ägare för att begränsa fisket. Avtalen löper ut den 31 december 2020.


Vikarpopulationen har under giltighetstiden för den gällande och för den föregående förordningen ökat i enlighet med strategin.


För att uppnå de mål som gäller populationens storlek enligt strategin för skydd av saimenvikaren måste fisket regleras också efter förordnings- och avtalsperioden. Därför är det nödvändigt att inleda planeringen av åtgärder för att reglera fisket under den kommande femårsperioden.


– Målet är att tillsammans med intressegrupperna och aktörerna i området ta fram fiskebestämmelser som även i fortsättningen tryggar saimenvikarpopulationens tillväxt och möjliggör fiske, berättar arbetsgruppens ordförande, fiskerirådet Eija Kirjavainen på jord - och skogsbruksministeriet.


Arbetsgruppen ska bedöma om de åtgärder för att begränsa fisket som vidtagits för att skydda saimenvikaren är tillräckliga och vilka konsekvenser åtgärderna har haft samt utarbeta förslag till utveckling av fiskebestämmelserna. Arbetsgruppen ska utreda och föreslå också andra åtgärder för att minska riskerna för att saimenvikare dör i fiskeredskap.  Gruppen ska beakta den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten och sträva efter att samordna fiske- och skyddsintressen.


– Det är viktigt att arbetsgruppen har en bred bas och en stark representation för regionen. Att lokala människor, vattenområdenas ägare och fiskare engagerar sig i arbetet är en viktig del av ett lyckat skydd av saimenvikaren, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.


I samband med arbetet ordnas vid sidan av själva utredningen flera regionala diskussionsmöten i de områden där saimenvikaren förekommer.


Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till jord- och skogsbruksministeriet senast den 11 december 2020.


Arbetsgruppens sammansättning:
Ordförande:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet
Medlemmar:
Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet
Pentti Mäkinen, landskapsdirektör, Södra Savolax landskapsförbund
Matti Viialainen, landskapsdirektör, Södra Karelens förbund
Jukka Nykänen, miljösakkunnig, Norra Karelens landskapsförbund
Tuula Kurikka, chef för natur- och kulturarvsprocessen, Forststyrelsen
Eero Hartikainen, jakt- och fiskeplanerare, Forststyrelsen
Irma Kolari, forskare, Naturresursinstitutet
Janne Rinkinen, äldre konstapel, polisinrättningen i Östra Finland
Heli Peura, sakkunnig i fiskerihushållningsfrågor, NTM-centralen i Norra Savolax
Mervi Kunnasranta, universitetsforskare, Östra Finlands universitet
Petteri Tolvanen, programchef, Finlands WWF
Kaarina Tiainen, koordinator för frågor som gäller saimenvikare, Finlands Naturskyddsförbund
Irene Pirhonen, jurist, Centralförbundet för fiskerihushållning
Markku Marttinen, verksamhetsledare, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
Markku Turtiainen, kommersiell fiskare, Suomen sisävesiammattikalastajien liitto
Markku Auvinen, ordförande, Etelä-Savon Kalatalouskeskus
Päivi Paavilainen, styrelsemedlem, Saimaan Norppaklubi
Harry Härkönen, fiskeriråd, fiskeriområdena i saimenvikarområdet
Arbetsgruppens sekreterare är Teemu Hentinen, fiskebiolog vid NTM-centralen i Norra Savolax.


Länkar:
Läs också: Jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriets och Forststyrelsens Naturtjänsters gemensamma meddelande 16.10.2019
Gällande fiskebegränsningar
 

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, arbetsgruppens ordförande, fiskeriråd, tfn 040 772 1262, [email protected]
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, [email protected]

Djur och växter Fiskar Jari Leppä Natur och klimat Saimaannorppa Vatten