Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän kokouksessa esillä kuolleisuustilastot ja tämän vuoden vaikeat pesimäolot

Maa- ja metsätalousministeriö
27.2.2020 15.42
Uutinen

Saimaannorpan suojelua ja Saimaan kalastusta pohtiva maa- ja metsätalousministeriön työryhmä käsitteli 26.2.2020 pitämässään kokouksessa muun muassa norppien kuolleisuustilastoja. Työryhmä kuuli lisäksi esitykset tämän vuoden pesimäolosuhteista ja ajankohtaisesta norppatutkimuksesta. Ryhmä sopi myös useiden alueellisten keskustelutilaisuuksien järjestämisestä.

Kuutille aiheutuvat häiriöt korostuvat vähälumisina ja lauhoina talvina. Pesimäolot ovat erityisesti tänä vuonna vaikeat heikon lumi- ja jäätilanteen vuoksi. Metsähallitus arvioi viime vuonna saimaannorppien talvikannan kooksi noin 410 norppaa. Kanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 270 norppaa. Viime vuonna kuutteja syntyi 88, ja 80 kuutin määrä on ylitetty jo neljänä perättäisenä vuotena.

Kalanpyydyskuolleisuuden tasoa on saatu alennettua

Työryhmä käsitteli kokouksessaan Metsähallituksen kokoamaa tilastotietoa norppakuolemista vuodesta 2001 lähtien. Pesäpoikaskuolleisuuden osuus kaikista kuolemista on ollut vuosittain noin 30 prosenttia, kalanpyydyskuolemien 25 prosenttia ja luonnollisten kuolemien noin viisi prosenttia. Tuntemattomaksi kuolinsyy jää keskimäärin 40 prosentissa tapauksista.

Pesäpoikaskuolleisuus on vuosien mittaan ollut hienoisessa nousussa ja pyydyskuolleisuus laskussa. Kalanpyydyksiin kuolleiksi ilmoitetaan noin viisi saimaannorppaa per vuosi. Norppakannan kokoon suhteutettuna havaittu pyydyskuolleisuus on laskenut vuosituhannen alun reilusta kahdesta prosentista noin puoleentoista prosenttiin. Eniten pyydyskuolemia tapahtuu heinäkuussa verkkokalastuksen yhteydessä.

– Kalastusrajoituksilla on saavutettu tuloksia ja saimaannorppakanta kasvaa. Kalastusrajoituksia tarvitaan kuitenkin myös jatkossa. Niiden valmistelemiseksi tarkastelemme työryhmässä sekä tutkimustietoa että alueellisissa tilaisuuksissa saatua paikallista tietoa, sanoo työryhmän puheenjohtaja kalastusneuvos Eija Kirjavainen.

Suunnitelmissa viisi alueellista keskustelutilaisuutta

Työryhmän tavoitteena on saada aikaan yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa kalastussäännöt, jotka turvaavat jatkossakin saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen.

Työn yhteydessä järjestetään useita alueellisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueella Punkaharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Rääkkylässä ja Taipalsaaressa. Tilaisuudet järjestetään toukokuussa myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina. Tilaisuuksien järjestelyistä vastaavat maakuntien liitot, ja ne ovat kaikille avoimia.

Seuraavassa kokouksessa työryhmä käsittelee kalastustapojen muutoksia Saimaalla sekä kalastusrajoitusten vaikutuksia kalastukseen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiin.

Lisätiedot:
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 040 772 1262, [email protected]
Suojelubiologi Jouni Koskela, Metsähallituksen Luontopalvelut, p. 0400 188 825, [email protected]

Lue lisää:
• MMM:n tiedote 18.10.2019: Laajapohjainen työryhmä saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseksi aloittaa
• MMM:n, YM:n ja Metsähallituksen tiedote 16.10.2019: Saimaalla on yli 400 norppaa - Norppakannan hidas kasvu jatkuu
• Nykyiset kalastusrajoitukset

Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Saimaannorppa