Selvitys paikkatietopoliittista selontekoa varten - julkishallinto

Julkishallinnon toimijoiden paikkatietotoimintoihin liittyviä tarpeita ja näkemyksiä selvittää Paikkatietopoliittista selontekoa varten Netum Oy:n alihankkijana Navinova Oy.

Selvitystyön kohteena olevalla julkishallinnolla tarkoitetaan tässä etenkin

  • ministeriöitä sekä valtion virastoja ja laitoksia
  • aluehallintovirastoja ja ELY-keskuksia
  • kuntia ja kuntayhtymiä (ml. maakuntien liitot)

Koulutus ja tutkimus -selvitys kerää valtion tutkimuslaitosten osalta tietoja niiden tutkimustoimialoilta, mutta samoilla organisaatioilla on myös paikkatietoon liittyviä viranomaistehtäviä, jotka kuuluvat tämän selvityksen kohteisiin.

Tarkempia tietoja selvityksestä saa selvitysprojektin projektisuunnitelmasta. Julkaisemme väliaikatietoja selvityksen etenemisestä tällä sivustolla.

Selvitystyöstä vastaa Navinova Oy:ssä Antti Rainio, sähköposti: antti(at)navinova.fi, maa- ja metsätalousministeriössä projektia valvoo Kari-Pekka Karlsson, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [kari-pekka.karlsson], puh: 050 325 8730.

Selvitys valmistuu toukokuun alkuun mennessä (v. 2017). Julkaisemme väliaikatietoja selvityksen etenemisestä tällä sivustolla.

Katso myös:
Loppuraportti - julkishallinto
Väliraportti - julkishallinto
Projektisuunnitelma - julkishallinto