Selvitys paikkatietopoliittista selontekoa varten - koulutus ja tutkimus

Gispo Oy toteuttaa Netum Oy:n alihankkijana koulutus- ja tutkimussektorin  selvitystä keväällä 2017. Selvityksessä haastatellaan paikkatietoalan opetusta ja tutkimusta tarjoavia korkeakouluja ja koulutuksesta vastaavia tahoja sekä valtion tutkimuslaitoksia. Haastatteluissa kartoitetaan näiden toimijoiden roolia paikkatietoinfrastruktuurin osana sekä heidän haasteitaan ja tarpeitaan sen hyödyntämisessä. Lisäksi selvityksessä haetaan koulutus- ja tutkimussektorin edustajien näkemyksiä siitä miten paikkatietoinfrastruktuuria pitäisi yleisesti kehittää ja erityisesti mikä tulisi olla julkishallinnon rooli paikkatietoinfrastruktuurissa.

Maaliskuussa haastatteluissa esiin nousseita ajatuksia kiteytetään ja testataan kahdessa työpajassa Pasilassa. Oppilaitoksille suunnattu työpaja järjestetään 15.3. ja tutkimuslaitoksille tarkoitettu 22.3. Työpajoihin osallistujien määrää on käytännön syistä rajoitettu ja niihin on kutsuttu kyseisten organisaatioiden edustajia.

Mikäli haluat osallistua jompaankumpaan työpajaan, voit ottaa yhteyttä  Gispo  Oy:ssä projektia vetävään Pekka Sarkolaan, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gispo.fi [pekka.sarkola]. Muita projektissa toimivia ovat Sanna Jokela sekä Santtu Pyykkönen Gispo Oy:stä. 

Maa- ja metsätalousministeriössä projektia valvoo Kari-Pekka Karlsson, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [kari-pekka.karlsson], puh: 050 325 8730.

Tarkempia tietoja selvityksestä saa selvitysprojektin projektisuunnitelmasta. Julkaisemme väliaikatietoja selvityksen etenemisestä tällä sivustolla.

Selvitys valmistuu toukokuun alkuun mennessä (v. 2017). 

Katso myös:
Loppuraportti - koulutus ja tutkimus
Väliraportti - koulutus ja tutkimus
Projektisuunnitelma - koulutus ja tutkimus