Selvitys paikkatietopoliittista selontekoa varten - yrityssektori

Sito Oy selvittää yrityssektorin näkemyksiä paikkatietoinfrastruktuurista ja sen kehittämistarpeista. Yrityksiä on Suomessa paljon ja suurella osalla niistä on jonkinlainen tartuntapinta myös paikkatietoihin. Selvitykseen käytettävissä olevan ajan puitteissa ehditään selvittää vain rajallisen yritysjoukon tarpeita ja näkemyksiä.

Monissa yrityksissä paikkatiedot ovat niiden liiketoiminnan keskiössä. Tällaisia toimijoita on esimerkiksi metsäsektorilla ja logistiikka-alalla. On pohdittava miten yritysten koko ja paikkatietojen käytön laajuus vaikuttavat selvityksen ja selonteon johtopäätöksiin.

Yrityssektoriselvitys on edennyt aikataulun mukaan ja mielenkiintoisia näkemyksiä on kuultu.

Tarkempaa tietoa Yrityssektori-osaselvityksestä saa projektisuunnitelmasta.

Selvitystyöstä vastaavat Sito Oy:ssä Aleksi Leskinen, sähköposti: aleksi.leskinen(at)sito.fi ja johanna.vuorjoki(at)sito.fi. Maa- ja metsätalousministeriössä projektia valvoo Kari-Pekka Karlsson, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi, puh: 050 325 8730.

Selvitys valmistuu toukokuun alkuun mennessä (v. 2017). Julkaisemme väliaikatietoja selvityksen etenemisestä tällä sivustolla.

 

Katso myös:
Loppuraportti - yrityssektori
Väliraportti - yrityssektori
Projektisuunnitelma - yrityssektori